שעות הלימודים בימים מיוחדים
שנה"ל תשפ"ג
מחצית א'
אירוע
תאריך
יום
שעות לימוד
פתיחת שנה"ל
א' אלול
ראשון
כיתה א':      9:15-11:50 
כיתות ב'-ח':      8:00-12:45
תחילת לימודי צהריים
ה' אלול
חמישי

ערב ר"ה
כ"ט אלול
ראשון
8:00-11:00 - איחודי כיתות
צום גדליה
ג' תשרי
רביעי
סיום לימודים בשעה 12:45
ערב יוה"כ
ט' תשרי
שלישי
8:00-11:00 - איחודי כיתות

י"א-י"ב תשרי
חמישי-שישי
לימודים כרגיל
ערב סוכות
י"ד תשרי
ראשון
8:00-11:00  -  איחודי כיתות
חוה"מ סוכות
ט"ז – י"ט תשרי
שלישי-שישי
9:30-12:30  -     איחודי כיתות
הושענא רבא
כ"א תשרי
ראשון
10:00-12:00  -     איחודי כיתות
אסרו חג סוכות
כ"ג תשרי
שלישי
9:30-12:30  -     איחודי כיתות

החל מכ"ד תשרי
רביעי
תחילת מערכת צהריים מלאה, גם לכיתה א'.
כיתה א': ימים א',ב',ג',ד' – 15:00.     יום ה' - 12:45
ר"ח חשון
א' חשון
רביעי
סיום לימודים בשעה 12:45
אסיפת הורים פרטנית כיתות א-ח
י"ח כסלו
שני
סיום לימודים בשעה 12:45
שעות האסיפה 17:00-20:30
חנוכה
כ"ד-כ"ה כסלו
ראשון-שני
סיום לימודים בשעה 15:00
כ"ו כסלו-ב' טבת
שלישי-שני
8:00-12:45  (יום שישי 11:50)
צום עשרה בטבת
י' טבת
שלישי
סיום לימודים בשעה 12:45
ר"ח שבט
א' שבט
שני
סיום לימודים בשעה 12:45
סיום מחצית א'
י"ב שבט
שישי
תעודות סוף מחצית ראשונה
ט"ו בשבט
ט"ז בשבט
שלישי
סיום לימודים בשעה 12:45
ובכפוף ליום פעילות תנועות הנוער
מחצית ב'
תחילת מחצית ב'
י"ד שבט
ראשון

ר"ח אדר
א' אדר
רביעי
סיום לימודים בשעה 12:45
תחפושות
י"ב אדר
ראשון
לימודי קודש+שוק פורים   (8:00-12:45)
תענית אסתר
י"ג אדר
שני
סיום לימודים בשעה 12:45
שושן פורים
ט"ו אדר
רביעי
9:00-12:00  -  איחודי כיתות
אסיפת הורים פרטנית כיתות א-ח
כ"ז אדר
שני
סיום לימודים בשעה 12:45
שעות האסיפה 17:00-20:30
ר"ח ניסן
א' ניסן
שני
סיום לימודים בשעה 12:45
לפני פסח
ו'-י"ג ניסן
שלישי-שלישי
8:00-12:45  (יום שישי 11:50)
ערב פסח
י"ד ניסן
רביעי
9:00-10:00  (איחודי כיתות)
פסח
ט"ז-כ' ניסן
שישי-שלישי
9:00-12:00  -     איחודי כיתות
יום הזיכרון
ד' אייר
שלישי
8:00-12:45
יום העצמאות
ה' אייר
רביעי
תפילה חגיגית ברוב עם, שיחה בענין היום וריקודים
ל"ג בעומר
י"ח אייר
שלישי
10:00-12:00  -     איחודי כיתות
יום ירושלים
כ"ח אייר
שישי
8:00-11:50
ר"ח סיון
א' סיון
ראשון
סיום לימודים בשעה 12:45
ערב שבועות
ה' סיון
חמישי
8:00-11:50
אסרו חג שבועות
ז' סיון
שלישי
9:00-12:00  -     איחודי כיתות
ר"ח תמוז
א' תמוז
שלישי
סיום לימודים בשעה 12:45
החל מיום ראשון, י"ג תמוז - לימודי קודש בלבד:     8:00-12:45  (יום ו' 8:00-11:50)
חטיבה – החל מיום חמישי, י"ז תמוז – לימודי זכות.

ח' אב
רביעי
תעודות סוף שנה
צום ט' באב
ט' אב
חמישי
17:00-18:00  -     איחודי כיתות
בין הזמנים
י' – ל' אב
שישי-חמישי
9:00-12:00  -     איחודי כיתות


שנה"ל תשפ"ד תחל אי"ה ביום שישי ר"ח אלול תשפ"ג.

בחטיבה: תפילת שחרית כל יום בשעה 7:45. יש לעקוב אחר שינויים.
הלימודים בשבתות וחגים – לפי הודעות המלמדים בדפי קשר כיתתיים.