image
סדר יום והרשמה
Well Being וחווית עובד:
השקת התקן הישראלי ת"י 45003 בנושא בריאות ובטיחות פסיכולוגית בעבודה
השקה לתקן ישראלי חדש ת"י 45003 המספק הנחיות למניעה 
והתערבות בנושא בריאות ובטיחות פסיכולוגית בעבודה.
יום העיון יתקיים ביום שני 16.1.23 במכון התקנים ברמת אביב.

עלות: 380 ש"ח  + מע"מ


תוכנית יום העיון:


8:30-9:00       התכנסות


9:00-9:10       דברי פתיחה
                          ד"ר שרון שגיא
                                  מנהלת המכללה הלאומית לאיכות, ניהול ותקינה.
                    גב' דליה ירום
                          מנהלת אגף תקינה, מכון התקנים הישראלי.


9:10-10:20      לחץ ושחיקה בעבודה: על גורמי סיכון פסיכוסוציאליים ומרכיבים בתקן ת"י 45003
                      ד"ר אירן דיאמנט
יו"ר הועדה לנושא התמודדות עם לחץ ושחיקה בישראל, המועצה הלאומית לבריאות העובד, משרד הבריאות; 
יו"ר הועדה המקצועית המלווה לאימוץ תקן ISO 45003 במכון התקנים; ראש המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית במכללה האקדמית תל אביב יפו.


10:20-10:35    הפסקה


10:35-11:40    היבטים פיזיולוגיים ובריאותיים של לחץ ושחיקה 
ד"ר רז דקל
רופא תעסוקתי, רופא ראשי בזרוע העבודה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; 
יו"ר איגוד הרופאים התעסוקתיים; חבר בכיר במועצה הלאומית לבריאות העובד.


 11:40-12:15   על מעמד התקן החדש ויתרונות בשילובו במערכות ניהול קיימות בארגון
           גב' עינת שטיין
ממונה על פרויקטים בתחום ניהול, איכות ומערכות שירות באגף התקינה של מכון התקנים הישראלי.


12:15-12:50    הפסקת צהריים


12:50-13:50    בריאות תעסוקתית ויישומיה בארגון
ד"ר נילי בורוכוב גרינברג
הגיהותנית הראשית של צה"ל, מומחית בתחום הבריאות התעסוקתית-סביבתית; 
מקימת מסלול הגיהות בביה"ס לבריאות הציבור באונ' חיפה; חברה במועצה הלאומית לבריאות העובד.


13:50-14:30    מדידה ארגונית כבסיס להתערבות בנושא חווית עובד: 
                           על הסקר הלאומי לאומדן שחיקה וגורמי סיכון פסיכוסוציאליים בעבודה  
ד"ר הילה סגל
פסיכולוגית תעסוקתית מומחית מדריכה, חברת סגל במגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית במכללה האקדמית ת"א יפו; 
לשעבר אחראית תחום מיון בחיל המודיעין; עוסקת בתחום מיון, הערכה ומחקר.


14:30-15:45    שינוי והטמעת יעדים: איך מייצרים ארגון מקדם שְלוֹמוּת (well being)?
ד"ר יעל בן חורין
פסיכולוגית תעסוקתית ארגונית מומחית מדריכה; יו"ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית במועצת הפסיכולוגים;
 יועצת לפיתוח מנהיגות , אפקטיביות צוותים, בניית חוסן אישי וארגוני.


15:45-16:00  דיון וסיכום


מייל: [email protected]  |  נייד / ווטסאפ: 0522301216