image
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום לחברי החטיבה הטכנולוגית ולחברי הלשכה. 
עלות ההשתתפות לחברות שאינן חברות בלשכה: 300 ₪+מע"מ. 
נדרשת הרשמה מראש.
לפרטים נוספים והרשמה
שם פרטי
שם משפחה
שם חברה
מייל
נייד
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לסמדר צרפתי:
בטלפון 04-8302106 או במייל [email protected]
Facebook
Website