image

האנושות נמצאת כיום בתהליך של חציית סף, שאפשר להקבילו לתהליך חציית הסף של האדם היחיד בדרך החניכה שלו. 
דרך התרחשות זו אנחנו עדים לשינוי קטגוריות מקיף בכל תחומי החיים. 
אפשרויות חדשות של הכרה, חוויה ועשייה נפתחות בעבורנו, לצד תהליכי הרס ופירוק של צורות החיים הישנות.

מתוך פריסה של פרספקטיבה התפתחותית רחבת היקף, ננסה להתחקות אחר תהליכי העומק העומדים בבסיס ההתרחשויות של ימינו אנו ולהצביע על אתגרי ההווה, המכוונים אותנו אל משימות העתיד של האנושות.

ימי רביעי בשעות – 20:00-21:30

תאריכים – 16/11/22, 30/11/22,  7/12/22, 28/12/22,  4/1/23,  11/1/23,  18/1/23,  25/1/23,  1/2/23,  8/2/23, 15/2/23, 22/2/23

קורס מקוון

עלות – 750 ₪

הקלטות המפגשים יהיו זמינות לצפייה שבועיים לאחר כל מפגש.

ד"ר יפתח בן אהרון

מורה לאנתרופוסופיה בהכשרות טיפוליות ובתוכנית לתואר שני בבית ברל. 
למד ציור במכללת תל חי, ספרות  ופילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ותל אביב.
למד אנתרופוסופיה בדורנאך בשוויץ ועיצוב דיבור במגמת תרפיה בבית הספר דורה גוטברוט.
עבודת הדוקטורט שלו מוקדשת לחקר היסוד הדיאלוגי בשירת פאול צלאן.
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הפעילות אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הפעילות מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והפעילות לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הפעילות הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים, באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן