image
אחת התופעות המאפיינות את התרבות הדיגיטלית היא מחסור הולך וגדל במפגשים משמעותיים ועתירי חושים עם חומרים טבעיים. 
עבודה פיסולית בחימר מאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם חומר גמיש וטבעישבמו ידינו אנו משנים אותו ומעניקים לו צורה ותחושת חיים. 
העבודה האמנותית אף מאפשרת גישה בלתי מילולית לחלקים הנסתרים והבלתי מעובדים בנפש.

בסדנא זו, המעניקה מבוא חוויתי להיבטים הטיפוליים של שפת הפיסול, נחקור את המרכיבים הבסיסיים של שפה זו ואת יחסם לאדם, כפי שמציעה האנתרופוסופיה.


הסדנה תתקיים ביום שני ה- 13/2/23

בין השעות – 09:00-16:00

מקום – כלים שלובים, קיבוץ משמרות

עלות – 420 ₪

אקסל אוולד

אמן סביבתי וחברתי הפועל במגוון תחומים: פיסול סביבתי וחברתי, רישום, תכנון ויעוץ סביבתי, עיצוב תפאורה ותאורה ועוד. 
אקסל מרצה לאמנות ולימודי טבע במכללות אורנים ודוד ילין. 
למד פיסול, חינוך ותרפיה באמנות באוניברסיטת אלאנוס לאמנות ומדעי חברה בגרמניה וקיבל את תואר הדוקטורט (PhD) בתחום של אמנות חברתית באוניברסיטת ברוקס באוקספורד, אנגליה.
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הפעילות אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הפעילות מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והפעילות לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הפעילות הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים, באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן