image
רבים מסיפורי העם והמיתוסים מספרים את סיפור חייו של אדם, לא פעם מרגע לידתו. סיפורים אלה סופרו שוב ושוב ועברו מדור לדור, עד שהגרעין המהותי של הסיפור הודגש באמצעים שונים ואילו פרטים חשובים פחות נשרו או התקצרו. 
לבסוף נותר הסיפור בצורתו הכתובה ווהמדוברת כיצירת אמנות.

בסדנא יבחרו המשתתפים אפיזודה מחייהם האישיים ויעניקו לה משמעות וחיים חדשים באמצעים שונים, כדי שתהפוך לסיפור אמנותי עם חיים משל עצמו.

סדנה דו-יומית תתקיים בימים רביעי-חמישי, 8/2/23 + 9/2/23

שעות – 09:00-15:00

מקום – כלים שלובים, קיבוץ משמרות

עלות – 790 ₪

אפרת אנגרס אוולד

אפרת מטפלת באומנות, מספרת סיפורים ובובנאית, ומזה כ-30 שנה חוקרת את התהליך האמנותי של הפיכת תכנים פנימיים למילים, תנועה ותמונות ואת השפעתו המרפאת.
    
בעלת תוארM.A.  מאוניברסיטת תל אביב
והכשרה בטיפול באומנות בגישה האנתרופוסופית מאנגליה
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הפעילות אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הפעילות מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והפעילות לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הפעילות הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים, באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן