ארגז הכלים ל'סעודת משיח'

יום שמחתו של משיח

קונטרס מיוחד המסביר את תוכנו של יום.
<> שיחת קודש מרתקת בקשר להכנות ל'סעודת משיח' - הייתכן שדווקא כעת שופכים מים קרים?
<>  עלי הגהה נדירים של המאמר 'והחרים' תשמ"ט

כך החלה סעודת משיח

סקירה על המנהג שהפך לסמל ומופת בקרב חסידי חב"ד וב'כלל ישראל'. עריכת סעודת משיח

סיפורים לסעודת משיח

מגוון סיפורים מרתקים לספר ב'סעודת משיח'. במשפחה, בקהילה ובשדה הקרב. בכל מקום שתהיה - יהיה לך מה לומר

שביעי של פסח שחל בעש"ק

שביעי של פסח, היום בו נהוג לערוך את סעודת משיח, חל השנה בערב שבת קודש. מתי נערוך השנה את סעודת משיח?

מאתר chabad.info

אז מה לומר?!

מקבץ שיחות ערוך ומוכן ל'סעודת משיח' בכל מקום בו תשהה, עם המשפחה, הקהילה או בשדה הקרב, שיהיה שיחה לחזור בסעודה
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד