image
סודות המשחק שלי - מיכל מטס-ליטמנוביץ'
מנכ"לית "עבודה שווה" לקידום שוויון מגדרי בשוק התעסוקה והתו השווה לארגונים
image
מהם הסולמות (הזדמנויות, כלים) שבחרת להשתמש בהם והכי הועילו לך במשחק?
הסולמות שבחרתי להשתמש בהם, זה להבין שמגיע לי. ממש ככה, לאט לאט למדתי לשחרר, עדין עובדת על זה מאוד קשה, לא לעשות את הכל לבד. אפילו בארגון שלי בעבודה שווה, למדתי לשחרר. לקחתי גם יועצים ארגוניים שיעזרו לי לעשות את זה. חשוב לדעת להאציל סמכויות, להיעזר, לפנות לאנשים.
image
מהם הנחשים (חסמים, אתגרים, התנגדויות) שהתמודדת איתם לאורך השנים?
אחד הנחשים שהתמודדתי איתם לאורך השנים, הוא הצורך לשלב בין אמהות לקריירה. בהתחלת תקופת האמהות שלי, האמהות קדמה להכל, ולא הבנתי איך נשים בוחרות אחרת. זו היתה הדילמה הכי גדולה שהיתה לי. 
image
מה זה אומר לשחק את המשחק עבורך? כלל משחק שלמדת.
יש את הפתגם - "אם תרצי ללכת מהר, לכי לבד. אם תרצי ללכת רחוק, לכו יחד(פתגם אפריקאי עממי). ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. לכל אחת ואחת מאיתנו, יש את היכולת משלה, את ההזדמנויות, הקשרים, ההשכלה המיוחדת. ברגע שנלך יחד זה יעזור לנו מאוד בדרך קדימה. 
image
מהו ניצחון בהיבט של גיוון מגדרי עבורך?
ניצחון בהיבט של גיוון מגדרי עבורי ועבור ארגונים, אני קוראת לו השילוש הקדוש: עבודה משותפת של העובדים/ות, המעסיקים והמדינה. מודעות ועבודה של מעסיקים ומדינה, בתמיכה של העובדים. שינוי ארגוני שיאזן גם בין בית לעבודה ויספק סביבת עבודה, הוגנת, חדשנית שתיצור פריון טוב יותר. איזון בין נשים לגברים בכל המקצועות, בכל הדרגים. גם כאלו שנתפסים "כגבריים" וגם "כנשיים" יהיה טוב יותר עבור גברים, נשים ומקום העבודה. שותפות מלאה בין מה שקורה בבית, עם הילדים ומקום העבודה. כל אלו, יצרו בעיני חברה טובה יותר וגם רווחית יותר.
image
לצפייה בסרטון - מיכל מטס-ליטמנוביץ' ותהילה דרוקמן קרמר עונות מהו ניצחון בהיבט של גיוון מגדרי עבורן.
image
סודות המשחק שלי - ראיונות עם נשים שפורצות קדימה
מטרת פרויקט "סודות המשחק שלי"
היא לשמוע נשים שפרצו קדימה, לקבל מהן השראה 
וללמוד מהניסיון ומהתובנות שהן אספו לאורך שנות הקריירה שלהן.

השאיפה היא שבעקבות קריאת הציטוטים והשיחות,
יותר נשים יהיו מודעות למשחק המתנהל בעולם העבודה, 
ויהפכו לשחקניות אסטרטגיות ואקטיביות במשחק.

בעזרת הניסיון והכלים של השותפות שלנו לקבוצה -
כולנו לומדות איך לשחק את המשחק טוב יותר.
בעקבות כך, אנו מעלות את המודעות ואת הצורך בשינוי.
נפרוץ קדימה, כל אחת וכולנו יחד - למען גיוון מגדרי.
image
FacebookInstagram/LinkedinWhatsappWebsite
תודה שבחרתן לשחק איתנו, עינת גן אל ואילנה שטיין