image
שם מלא
מייל
נייד
רוצים שבמהלך המפגש מיכל תתן המלצות לגבי עמדת הלימודים או העבודה הביתית שלכם?
מוזמנים לשלוח תמונות של העמדה למייל AfEnt@afeka.ac.il (יש לשלוח תמונות שניתן לפרסם כמות שהן).