image
שם מלא
מייל
נייד
רוצים שבמהלך המפגש מיכל תתן המלצות לגבי עמדת הלימודים או העבודה הביתית שלכם?
מוזמנים לשלוח תמונות של העמדה למייל (יש לשלוח תמונות שניתן לפרסם כמות שהן).