Web Analytics Clicky
רישום לשני אימוני ניסיון במרכזי POWERWATTS
שם *
טלפון נייד *
דוא"ל *
קליטים *
מידת נעליים
משקל
גובה *
שנת לידה
קבוצה
כתובת
אזור עבודה
מצב בריאותי *
בדיקה ארגומטרית *
העדפה לאימונים
הערות
אמצעי תשלום *
העדפת מרכז אימונים
כאשר הטופס תקין (ספורטאי בריא לבצע אימון PW והוסדר תשלום) ניתן להירשם לשני אימוני ניסיון 
שני מרכזי אימון מרכז powerwatts - ראול ולנברג 24 רמת החייל, ת“א. ומושב גינתון 30 - לפרטים ושאלות – אלעד 0523541563