מידע לתושבים חדשים לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ בבאר-יעקב 2019-2020
מועד הרישום הרשמי הסתיים ביום 27-1-2019 רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד. שנת הלימודים תש"פ 2019-2020
מידע לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ 2019-2020
לתושבי באר-יעקב החדשים שלום רב וברוכים הבאים,
 
לרשותכם מידע בתחום החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ.
 
המידע כולל:  נהלי הרשמה לגני הילדים, נהלי הרשמה לכיתה א' ולכיתות בוגרות, נהלי הרשמה לתיכונים.
 
מידע במסמך זה מתעדכן אחת לתקופה ויש ויש לעקוב אחר השינויים. 
הנחיות לרישום לבתי הספר בבאר יעקב עבור תושבים חדשים

הנחיות רישום לתושבים חדשים לתלמידי כיתות א'-ו'

תושבים חדשים מתבקשים להיכנס למערכת הרישום האינטרנטית.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לדרישות המערכת. בסיום הרישום יקבל התושב הודעה כי הרשמתו התקבלה אך תאושר רק לאחר קבלת המסמכים הדרושים ובדיקתם במחלקת החינוך.

במהלך ההרשמה יש לציין את שכבת הגיל אליה מיועד התלמיד לעלות בשנת הלימודים הקרובה ואת בית הספר הרצוי לו.

באחריות התושב להמציא למחלקת החינוך את כל המסמכים הנדרשים להרשמה כולל:

צילום תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח בו רשום הילד/ה  עם כתובת של באר-יעקב

אישור ביטול רישום מהרשות השולחת

חוזה רכישת דירה חתום או השכרת דירה (השכרת דירה חוזה ל 12 חודשים לפחות)

 טופס מודפס של פרטי הנרשם (אותו ניתן להדפיס בסיום ההרשמה באתר).

תלמידים הנרשמים לכיתות ב'-ו' יצרפו תעודות גמר שליש ראשון/ מחצית א' .

את הטפסים יש להעביר למחלקת החינוך (רצוי ידנית) בשעות קבלת קהל רח' ז'בוטינסקי 2

הודעת אישור הרשמה סופית תשלח לתושב במייל או באס-אם-אס לאחר גמר בדיקת המסמכים.

 

להלן שעות קבלת קהל:

שעות הרישום לכיתה א' עבור תושבים חדשים במחלקת החינוך

קבלת קהל בבוקר לתושבים חדשים בלבד לצורך קבלת טפסים בימים א',ג',ה' בין השעות 08:30-13:00

קבלת קהל בשעות אחה"צ  לתושבים חדשים בלבד לצורך קבלת טפסים ביום ג' בין השעות 16:00-18:30

תושבים חדשים הרושמים את ילדיהם לגני הילדים ולכיתה א' מומלץ להגיע בימים א', ו ג' בין שעות 08:30-13:00 ואחה"צ  ביום ג' 16:30-18:30 (בשעות אלה פועלים מוקדי הרישום לגנים ולכיתה א')

מענה לטלפוני לנרשמים לכיתה א' במחלקת החינוך בטל'  08-9785412 בימים ב', ד' בין השעות

8:30-13:00

 

 

הרישום לחטיבה ולתיכון מתבצע במשרדי תיכון עתיד נווה נחום (מידע מצורף בהמשך)
מוקד טלפוני לעזרה ויעוץ יחל לפעול החל מיום 7-1-2019 מספר 072-2705199 : ביום א'-ה' בשעות מ 8:00 ועד 20:00 וביום שישי בשעות 08:00-13:00
הנחיות כלליות
הודעה חשובה- רישום הילד/ה אינו מבטיח את השיבוץ הסופי בבית הספר בו נרשם הילד/ה. השיבוץ הסופי יקבע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית . הודעות שיבוץ להורים ישלחו ע"י בתי הספר.
מפת בתי הספר
מידע כללי
טופס לתגובות ושאלות
Facebook
תודה ובהצלחה בתהליך הרישום באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456