מידע לתושבים חדשים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א בבאר-יעקב 2020-21
מידע לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 2020-2021
הרישום לכיתות א' - ו' אינטרנטי בלבד, אין רישום ידני לבתי הספר
מועד הרישום הרשמי מתחיל ביום 27-1-2020 ומסתיים ביום 16/2/2020 רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד.
טפסים וחומרים להקמת מועמדות של לתלמידים\ות חדשים\ות ניתן לשלוח במייל : info@b-y.org.il
שאלות בוצאפ ניתן לשלוח לנייד ; 050-3113667
לתושבי באר-יעקב החדשים שלום רב וברוכים הבאים,
 
לרשותכם מידע בתחום החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א.
 
המידע כולל:  נהלי הרשמה לגני הילדים, נהלי הרשמה לכיתה א' ולכיתות בוגרות, נהלי הרשמה לתיכונים.
 
מידע במסמך זה מתעדכן אחת לתקופה ויש ויש לעקוב אחר השינויים. 

הנחיות מעודכנת לתושבים חדשים בנושא הרישום

הנחיות לתושבים חדשים


הרישום לתושבים חדשים מתקיים באתר האינטרנט של המועצה ואין צורך להגיע למשרדי המועצה לצורך ביצוע הרישום להלן המסמכים הנדרשים לצורך הקמת מועמדות לרישום:1-צילום תעודת זהות וספח הכולל  פרטים מלאים של שני ההורים, כתובת מגורים בבאר יעקב, בה רשום שם הילד/ה הנרשם לבית הספר בבאר יעקב.


2-טופס ביטול רישום: בנוסף יש לשלוח טופס ביטול רישום מטעם הרשות השולחת ממנה בא הילד/ה. 


3-טופס הורים עצמאיים: הורים עצמאיים ימלאו טופס תצהיר עליו יחתמו שניהם אותו ניתן להוריד מאתר המועצה.


4-חוזה דירה ואישור ארנונה: תושבים חדשים אשר רכשו נכס אך טרם עדכנו את תעודת הזהות לבאר יעקב מתבקשים לשלוח צילום חוזה רכישת דירה כולל ציון כתובת ומועד כניסה לנכס בתחילת שנת הלימודים (1/9/2020). כמו כן יש לצרף מספר משלם ארנונה במחלקת הגבייה של המועצה.


תושבים הגרים בשכירות יציגו חוזה שכירות  ל 12 חודשים לפחות החל מתחילת שנת הלימודים  (1/9/2020) ומספר משלם ארנונה במחלקת הגבייה של המועצה.


5-טופס ידני למילוי פרטי התקשרות למועמד: יש למלא טופס ידני בו יש לרשום את פרטי 

ההתקשרות בבלבד (פרטי הנרשם, ת.ז טלפון נייד ומייל) - בהמשך מצורף טופס להורדה למורך כך.


אופן העברת המסמכים: את כל המסמכים הנ"ל כולל טופס דרכי התקשרות ידני (בו רשומים מספר נייד ומייל של ההורים) יש לסרוק/לצלם ולשלוח/למסור למחלקת החינוך של המועצה לצורך בדיקה ואישור מועמדות לרישום. 


לאחר סיום הבדיקה ואישור המועמדות יתאפשר לתושב/ת החדש להירשם באתר הרישום האינטרנטי לכיתה א' החל מיום פתיחת הרישום.


הורים לילדים הנרשמים לכיתות ב' – ו' ירשמו באופן דומה ויצרפו תעודת גמר 1/3 בבית הספר הקודם. לאחר הבדיקה ואישור מועמדות לרישום ירשמו בקישור נפרד מהרישום לכיתה א' באתר המועצה. 


את כל הטפסים יש לשלוח/למסור יחד ולצרף טלפון נייד ומייל לצורך התקשרות.כתובת מייל מיוחדת למשלוח המסמכים info@b-y.org.il


שאלות ניתן לשלוח בואצאפ לנייד - 050-3113667

ניתן לשלוח מסמכים במידית עוד בטרם תחילת מועד הרישום. אין צורך לבדוק 

טלפונית האם המסמכים התקבלו, אלא רק אם לא מתאפשרת כניסה לאתר 

הרישום החל מיום פתיחת הרישום. מידע עדכני נוסף לתושבים החדשים יתפרסם ויעודכן מידי פעם באתר המועצה   


לא יתקיים רישום ידני במועצה.

בסיום בדיקת מסמכים יקבלו ההורים קוד הרשמה לאתר הרישום האינטרנטי. 


לאחר קבלת הקוד יש להיכנס למערכת הרישום האינטרנטית. 


יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לדרישות המערכת. בסיום הרישום יקבל התושב הודעה כי הרשמתו התקבלה ואושרה


במהלך ההרשמה יש לציין את שכבת הגיל אליה מיועד התלמיד לעלות בשנת הלימודים הקרובה ואת בית הספר הרצוי לו.


 

  להלן שעות קבלת קהל לצורך מסירת טפסים בלבד (לא יתקיים רישום ידני):   

 שעות קבלת מסמכים לכיתה א' עבור תושבים חדשים במחלקת החינוך 


קבלת קהל בבוקר לתושבים חדשים בלבד לצורך קבלת טפסים בימים א',ג',ה' בין השעות 08:30-13:00


קבלת קהל בשעות אחה"צ  לתושבים חדשים בלבד לצורך קבלת טפסים ביום ג' בין השעות 16:00-17:30


תושבים חדשים הרושמים את ילדיהם לגני הילדים ולכיתה א' מומלץ להגיע בימים א', ו ג' בין שעות 08:30-13:00 ואחה"צ  ביום ג' 16:30-17:30 (בשעות אלה פועלים מוקדי הרישום לגנים ולכיתה א') 


מענה לטלפוני לנרשמים לכיתה א' במחלקת החינוך בטל'  08-9785412 בימים ב', ד' בין השעות 

8:30-13:00

 

 

שלבי הרישום לתושבים חדשים
הרישום לחטיבה ולתיכון מתבצע במשרדי תיכון עתיד נווה נחום מידע על הרישום מתפרסם באתר בית הספר.
טפסים וחומרים להקמת מועמדות ניתן לשלוח במייל : info@b-y.org.il , שאלות בוצאפ ניתן לשלוח לנייד ; 050-3113667
מוקד טלפוני לעזרה ויעוץ יחל לפעול החל מיום 27/1/2020 מספר 072-2705199 : ביום א'-ה' בשעות מ 8:00 ועד 20:00 וביום שישי בשעות 08:00-13:00
הנחיות כלליות
הודעה חשובה- רישום הילד/ה אינו מבטיח את השיבוץ הסופי בבית הספר בו נרשם הילד/ה. השיבוץ הסופי יקבע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית . הודעות שיבוץ להורים ישלחו ע"י בתי הספר.
מידע לתושבים החדשים מתוך חוברת הרישום
מפת בתי הספר
מידע כללי בנושא הרישום למערכת החינוך של באר-יעקב
Facebook
טלפונים לשאלות בואצאפ
תודה ובהצלחה בתהליך הרישום באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456