מידע לחטיבת לתיכון שש שנתי עתיד נווה נחום לקראת שנת הלימודים תשפ"א 2020-21
הזמנה לרישום בחטיבה עבור הורי כיתות ו'

הורי כיתות ו' היקרים, שלום רב

הרישום לחט"ב עתיד נווה נחום באר יעקב, בתהליך היערכות, מידע יפורסם באתר המועצה.

הרישום יתבצע בתיכון עתיד נווה נחום (רח' טופז בצמרות המושבה)

יש להגיע עם ת"ז, ספח, תעודה ותמונת פספורט

מידע על תיכון שש שנתי עתיד נווה נחום באר-יעקב
מידע נוסף
סרטונים ותמונות מתכנית התיכון החדש- הרשמה לחטיבה היא הכנה לתיכון החדש
מופע פתיחת שנת הלימודים תש"ף תיכון עתיד נווה נחום באר-יעקב
תמונות
מחלקת החינוך - עורך המסמך גלעד גולדמן giladgo10@gmail.com