image
ברוכים הבאים לקורס המקוון
אנא קראו את ההנחיות
קורס זה נועד לאפשר למשתתפים בו להיחשף לשיטת הטיפול הייחודית של הייעוץ הביוגרפי, המבוססת על תורת הידע האנתרופוסופית אותה הביא לעולם ד"ר רודולף שטיינר. הקורס משלב בין מתן ידע תיאורטי לנגיעה וחיבור אל הביוגרפיה האישית של התלמיד, ומתן דרך וכיוון להתבוננות חדשה עליה. הקורס מחבר בין הידע האוניברסאלי קוסמי אודות ישות האדם והתפתחות האנושות, לביוגרפיה הייחודית והחד פעמית של כל אינדווידואל, ובכך נוגע במהות של האדם כישות "אדם – עולם".
מערך הלמידה

מערך הלמידה

התלמיד – תהליך הלמידה הוא תהליך עצמאי, התובע מהתלמיד אחריות על ניהול הזמן  והאופן של הלמידה. אנו ממליצות לעבוד על כל שיעור כשבועיים.

יועץ/ת מלווה  – כדי לסייע בתהליך כל תלמיד/ה מלווה ע"י יועץ/ת ביוגרפי/ת מטעם בית הספר 'כחותם'. המלווה בודק/ת את כל המטלות של התלמיד ומקיים/ת 4 מפגשים אישיים (באופן וירטואלי או פנים אל פנים) במהלך כל יחידה.

דרך הלימוד המומלצת:
* קראו תחילה את הפרק פעם אחת, מבלי להתעכב על המשימות והשאלות.
* קראו את הפרק בפעם השנייה; בצעו את המשימות, וענו על השאלות. שלחו למנחה
המלווה.
* שוחחו עם המנחה המלווה וקראו את המשוב שלו/ה.
* חזרו וקראו את הפרק שוב, ראו אם אתם מבינים אותו טוב יותר.
צוות הקמת הקורס ופיתוחו - אורנה בן דור, יעל ערמוני, רונית מלאך, יפה לדרמן וורד זווילי.

מה מקנה הקורס

מה מקנה הקורס

שלוש יחידות הקורס יקנו ידע וכלים להבנת הביוגרפיה האנושית על פי החלוקה לשביעונים (כל שבע שנים) והחוקיות של הגילים המכוננים. כמו כן הוא יאפשר היכרות עם נושאים מרכזיים בביוגרפיה האנושית ובאנתרופוסופיה כמו – ארבעת הטמפרמנטים, כוחות הנגד ותפקידם בהתפתחות האנושות, שומר הסף הקטן ושומר הסף הגדול ועוד...
מעבר לידע הנרכש ולתהליכים האישיים העמוקים שניתן לעבור דרך ההשתתפות בקורס, היחידה הראשונה (גוף) מהווה קורס יסוד הכרחי ביעוץ הביוגרפי עבור אנשים המעוניינים להמשיך לשנת קרמה. הקורס אינו מהווה הכשרת יועצים ביוגרפיים. בכדי לקבל תמונה ומלאה של ישות האדם על שלושת רבדיה – גוף, נפש ורוח, מומלץ מאוד ללמוד את הקורס המלא של שלושת היחידות.


מבנה הקורס

מבנה הקורס

הקורס בנוי משלוש יחידות לימוד – 1. גוף  2.נפש  3.רוח.
כל יחידה בנויה משמונה שיעורים מקוונים, הכוללים ידע תיאורטי, שאלות ומטלות לעבודה עצמית המחברות בין הידע התיאורטי לביוגרפיה האישית של התלמיד, תמונות וסרטונים הקשורים בנושא הלימוד של אותו שיעור. כל תלמיד בקורס יקבל ליווי אישי של יועץ/ת ביוגרפי/ת מטעם בית הספר 'כחותם' שיכלול בדיקה והתייחסות אישית לכל המטלות שהוא יגיש וכן שיחה אישית בת שעה, אחת לשני שיעורים (4 שיחות בכל יחידה) שמטרתה ליווי בתהליכים האישיים שהוא עובר בעקבות הקורס, ועזרה בפיענוח והבנת משמעות הגילים המכוננים, עליהם נלמד במהלך השיעורים.

כל יחידה פתוחה לשנה מיום ההרשמה לקורס.


למי מיועד הקורס

למי מיועד הקורס

הקורס מיועד לאנשים שמעוניינים ללמוד, לקבל כלים ולעבור תהליכים של התפתחות אישית ומקצועית דרך היידע הייחודי של הייעוץ הביוגרפי אנתרופוסופי ומסיבות טכניות (מקום מגורים, מצב בריאותי, מצב כלכלי ועוד') אינם יכולים ללמוד כרגע במסגרת לימודים רגילה. הקורס מיועד למטפלים, גננות ומורים, המעוניינים להרחיב את הידע וארגז הכלים שלהם.
 
 
מיידע למתודת עבודה

מיידע למתודת עבודה

בתוך כל שיעור משובצות שאלות לעבודה ביוגרפית - מיידע למתודת עבודה. אנו ממליצות לקרוא פעם אחת את השיעור המלא, בלי לענות על השאלות. לאחר מכן, מומלץ לקרוא את השיעור בשנית לקרוא את השאלות ולענות עליהן על גבי קובץ וורד. בסיום השיעור שלחו את תשובותיכם אל היועץ/ת הביוגרפי/ת המלווה אתכם בקורס, והם ישיבו לכם אותם עם התייחסות אישית. 
בהצלחה!
  • תודה מיוחדת לנגה בן דור על הסיוע בעיצוב הגרפי של הקורס. 
הרשמה ותשלום לקורס:
עלות כל יחידה בקורס 1500 ש"ח - עלות הקורס המלא - 4,500 ש"ח
לפני התשלום הנכם מתבקשים למלא את הצהרת הבריאות המצורפת ולחתום עליה.