א.מ.י.ר. ארגון מאוחד של יוצאי רומניה
image
Înregistrare și completare detalii
Prenume
Nume de familie
Telefon mobil
Adresa de E-mail
Telefon
Fax privat
Adresa (stradă și număr)
Oraș
Cod Poștal