image
image
image
image
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
תאריך הלידה המשוער
עיר מגורים
תעודת זהות
קופת חולים
Campaign ID
cs וולפסון
fbclid
אני מאשרת את מסירת הפרטים שמירתם במאגר המידע של חברת DNA וחברות המשתפות עימה פעולה והשימוש בהם והכל בהתאם לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור אני מבקשת לקבל פרסומים הצעות דוגמיות ומוצרים להתנסות מחברת DNA ומהחברות המשתפות עימה פעולה לרבות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני. כן אני מאשרת כי הסרה מקבלת דיוורים תעשה על ידי ישירות מול השותפה הרלוונטית.
אני מאשרת כי DNA תהיה רשאית לפנות אלי בפנייה שיווקית טלפונית מטעמה ומטעם חברות המשתפות עימה פעולה. ידוע לי כי הסכמה כאמור אינה מהווה הסכמה לביצוע עסקה כלשהי ביחס לפניות אלו.
לרשימת החברות המשתפות פעולה
image
image
image
image
image
 
image