image
וובינר מקצועי עם מרב בן רכב
סמנכ"לית רכש גלובאלי COGNYTE
ארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש, בראיון מקצועי עם מרב בן רכב.

בראיון מרב סוקרת את הנושאים הבאים:
 
 1. פתיחה והכרות קצרה 

 2. השינוי הארגוני – מדיווח תפעולי לדיווח כספים
  • מגוף ממוקד ביצוע לגוף קובע מדיניות
  • מעבר מתרבות של ביצוע, מדידה מספרית, לגוף ממוקד ערך

 3. מגוף רכש מקצועי / פונקציונלי (HW/SW) לגוף ממוקד לקוחות
  • תהליך חשיבה – התנגדויות פנימיות של הרכש / הקושי להבין איך זה יעבוד
  • התגובות שהגיעו מלקוחות 

 4. תקשורת ותגובות הארגון למהלך
  • האישור והתמיכה של CFO
  • ההצגה לדירקטוריון
  • הפגישות 1 על 1 שזימנו מנהלי הפיתוח – "עכשיו אני עוזרת להם..."
  • התקשורת הארגונית – "המסר החדשני" שנשלח לארגון
 
 1. היישום של גוף ממוקד לקוחות
  • פגישות עבודה ללמידה של הצרכים שלהם , המטרות והיעדים , תוכניות העבודה שלהם
  • הבנה של תקציבים שאושרו להם ותכנון הפעולות של הרכש
  • צרכים חדשים – ספקים חדשים – מעורבות מוקדמת
 
 1. כישורים ויכולות נדרשות   
  • יכולות לנתח מידע לא רק ברמת ספק אלא ברמה יחידה עסקית
  • לשלוט בתקציבי כל לקוח (פנימי)
  • יכולות ניהול פרויקטים ברכש / עבודה מטריציונית / ריבוי משימות 
 
 1. קשיים וסימני שאלה
  • עבודה מטריציונית ברכש
  • מערכות המידע וניתוח הנתונים (דיגיטציה ברכש)
  • ריבוי המשימות והעומס (מיקור חוץ של רכש)
image
למי שאינו מנוי במרכז הישראלי לרכש

ניתן רכוש מנוי לחבילת האקדמיה של המרכז הישראלי לרכש

כאן מוסיפים תיאור כללי של המוצר בכמה מילים.

מחיר: 499 ש"ח

רכישת מנוי שנתי לפעילות המרכז הישראלי לרכש

מגוון מסלולי הצטרפות

המרכז הישראלי לרכש
פלטפורמה אישית ומקצועית לקידום מנהלי הרכש בישראל 
הבית של מנהלי הרכש.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך! 054-8049006
Facebook
Linkedin
Website