היערכות צוות לתשפ"ב
- מידע פנימי לצוות -
בס"ד, ער"ח אלול תשפ"א 

צוות יקר ואהוב, ה' עמכם!

זוכים אנו לפתוח את שנת הלימודים בזמן מיוחד ומסוגל לשוב אל עצמנו ואל ה' יתברך באהבה,
אני לדודי ודודי לי.

"על ידי הרהורי תשובה שומע האדם קול ד' הקורא אליו מתוך התורה,
ומתוך כל רגשי הלב,
מתוך העולם ומלואו וכל אשר בם,
וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו,
והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן,
עד שאור התשובה חודר בו"
(אורות התשובה ז, ג)


בהזדמנות זאת אנו מקדמים בברכה את הרב מרדכי בוהדנה הי"ו, שמצטרף חזרה למשימת הקודש בתלמוד התורה להוראה וחינוך!

יישר כח גדול לאליה נזרי היקר וצוות האחזקה, למזכירות היקרות אורית, עדיה ומירי, לשרון אלון וצוות המקשטות, אשר עמלו ועבדו במהלך כל 'בין הזמנים' להכנת הת"ת לקראת פתיחת השנה, בחידוש ורענון הכיתות והחצרות! ובטיפול בענייני הכנה רבים לפתיחת שנת הלימודים הבעל"ט.
בכל הכיתות הותקן ציוד חדש... (כשתגיעו תראו..). 
אנא שמרו על הציוד והתנהלו לפי הכללים. 
  
ברכת הצלחה רבה לכולם! לקראת שנה"ל הבעל"ט ריכזנו עבורכם מידע חשוב ומקיף.  

חשוב מאוד לעיין במידע, ולהיות מעודכן בדגשים ובהנחיות. 
השקענו רבות בארגון המידע כשולחן ערוך לפניכם, להצלחת משימת הקודש בעז"ה. 

על כל שאלה ניתן תמיד לפנות בשמחה!  

שנזכה כולנו יחד   
לשנה טובה ומבורכת!   
הרב מיכאל  
הודעות חשובות!!
קבלת ילדי כיתה א' - יום שני, ראש חודש אלול
תפילת שחרית -
חטיבה - 7:45 בביהמ"ד,  כיתות ב'-ו' - 8:00 בכיתה
9:10 - התכנסות כל הילדים עם המלמדים - בחצר העליונה
לקבלת ילדי כיתה א' בשירה וריקודים
9:45 - ארוחת בוקר / הפסקה.  10:10 - שיעור בוקר (לכל הכיתות)מפגש היערכות צוות ייחודי
יתקיים אי"ה ביום שני ח' אלול ביישוב מגדלים 
לכל הצוות 
יציאה מהת"ת בהסעה משותפת - בשעה 12:45. 
יציאה ממגדלים (לאחר תפילת ערבית) - בשעה 20:30. מפגש מלמד עם הורי כיתתו 
יתקיים אי"ה השנה באופן מרוכז  
ביום שני ט"ו אלול  
20:30 - מפגש כללי לכל ההורים  
21:15 - מפגש מלמד עם הורי כיתתו

גם להורים נשלחו עדכונים לקראת פתיחת שנה.
מוזמנים להתעדכן במידע זה בנפרד.
לפניכם מרוכז המידע המיועד לצוות.
תוכן - עדכוני צוות
1. יעדים ומטרות לחיזוק
image
היעדים והמטרות לשנה זו 

יפורסמו בהמשך

לאחר שנעשה עיבוד משותף במהלך תחילת שנה בעז"ה.
2. משימת היערכות

תכנון לימודי וחינוכי

  • מה ההספק הלימודי השנה במקצוע שלי?
  • אלו מיומנויות לימודיות חשוב שאשלב השנה?
  • מה היעדים החינוכיים שלי?
  • מתי מתוכננים מבחנים?
  • אלו פעילויות ואירועי סיום ברצוני לשלב?
זה הזמן להשקיע בתכנון טוב!
3. נהלים

תקנון צוות

* נוהל בטחון ובטיחות
* נהלי תורנויות - חצר והסעות
* נוהל מילוי מקום 
* היעדרות תלמיד
* כללי משמעת והתייחסות לבעיות משמעת 
* דיווחים להורים
* עמידה בזמנים 
* סדר ונקיון 
* שחרור תלמידים 
* סמארט-סקול 
* אינטרנט רימון ודוא"ל אישי 
* הקרנת סרטים
* תקנון לבוש
ועוד...

נהלי קורונה

* יש להקפיד על עטיית מסכה, בהתאם לנהלים.
* באחריות המלמד/המורה ולדאוג לעטיית מסכה על ידי הבנים, בהתאם לנהלים.
* מי שאיננו מחוסן - נדרש לעטות מסכה לאורך כל זמן נוכחותו בת"ת, ולהימנע לגמרי מהסתובבות ללא מסכה בנוכחות אחרים.
* יש להקפיד על היגיינה באופן מיוחד.
4. מידע חשוב

שיבוצי צוות + מועד שיח צוותי מקדים

* מי הצוות הכיתתי בכל כיתה?
* מתי המלמד ב'יום חופשי'?

מערכת שעות ותורנויות

* מה המערכת השבועית - הכללית והכיתתית?
* מה שיבוצי תורנות חצר ותורנות הסעות?

>> שימו לב לגליונות הרלוונטיים -
1. גליון 'מערכת' - לכלל המערכת של כל הכיתות
2. גליון 'שעות מערכת' - לשעות הסיום של כל כיתה, לפי ימים
3. גליון 'תורנויות' - תורנויות חצר והסעות
4. גליונות של מערכות כיתתיות (א-ח).

מערכת השעות נתונה לשינויים בהתאם לאילוצים.

לו"ז יומי - הפסקות וצלצולים

על הצוות להגיע לפחות 5 דקות לפני הזמן. 
לו"ז בוקר - יסודי:
* 8:00, בכיתה.
* הפסקת בוקר - בשעה 9:30
(אפשר להוציא בשעה 9:20 לנטילת ידיים, ולהיות עם הילדים בזמן ארוחת בוקר - ללימוד קצר), למעט יום ראשון - 9:20 (אסיפת מלמדים).
* שיעורי בוקר: 10:00, 11:00, 12:00. כל שיעור 45 דקות.
* הפסקת צהריים: 12:45-13:10.

לו"ז בוקר - חטיבה:
* שחרית: 7:45 ברכות השחר, 7:50 ברוך שאמר
* שיעורי בוקר: 8:45, 10:45, 11:45. כל שיעור 45 דקות.
* הפסקת בוקר: 10:15-10:45.
* הפסקת צהריים: 12:30-13:10.לו"ז צהריים (א'-ח'):
שיעורים: 13:10-13:55 ; 14:15-15:00 ; 15:15-16:00. 
* תפילת מנחה: 14:00.* שחרור התלמידים בשעה 16:00 (לא לפני ולא אחרי) - בצלצול. 
* הסעות: על הבנים להגיע לחניה עד 16:05.

תוכנית צוות שנתית

מתי אסיפות צוותיות פרטניות? [בזום, בשעות הערב]
מחצית א':
* צוות כיתתי - מקדים (אלול)
* על תלמידי שילוב (אמצע חשון) 
* לקראת אסיפת הורים (תחילת כסלו)  
מחצית ב':
* לקראת אסיפת הורים (אמצע אדר א')
* על תלמידי שילוב (סוף אייר)

מתי אסיפות הורים? [בזום, בשעות הערב]
* מפגש הורים כללי וכיתתי - באמצע אלול
* אסיפת הורים פרטנית - מחצית א' - לפני חנוכה
* אסיפת הורים פרטנית - מחצית ב' - תחילת אדר ב'

מתי מפגשי צוות כלליים?
* מפגש היערכות - פתיחת שנה 
* אסיפת מלמדים - מדי יום ראשון בשעה 9:20-10:00 
* אסיפת צוות - מידי ראש חודש 
* מפגש סיכום שנה - בחודש תמוז 
* מפגש היערכות - בתשעת הימים

לוח שנת הלימודים

* מתי מתחילים לימודי צהריים? ומתי מסיימים בשעה 12:45?
* מתי סיום המחצית?
* מתי אסיפת הורים?

>> מומלץ לציין או לשריין ביומנכם את המועדים החשובים.

הלוח החודשי

* מתי יש אירועים מיוחדים?
* מה התוכנית של כל אירוע? 
* מתי יש טיולים?
ועוד...

>> הלוח מתעדכן מעת לעת.
>> מומלץ לעקוב פעם בשבוע על העדכונים.

שעות הלימודים בימים מיוחדים

* מתי מסיימים מוקדם?
* מתי איחודי כיתות? 
* מתי סיום מחצית?
ועוד...


ספרי לימוד וציוד לימודי - מה הקשר אליי?

* יש לדאוג לשימוש בכל מה שההורים התבקשו לרכוש, ולהתייחס לכך בתכנון השנתי
* יש לוודא במהלך תחילת השנה - שיש לכל הבנים את הספרים והציוד הנדרש, ולזרז לפי צורך 
* למניעת עומס ציוד, המקשה על מציאת הציוד הנדרש והתארגנות יעילה לשיעור  - נא הדריכו את הבנים לשמור בבית באופן מסודר את החוברות הנצרכות להמשך השנה.  
* כשבוע לפני הזמן הנדרש - על המורה ליידע את התלמידים וההורים על הבאת ציוד אחר (כמו חוברת שמסיימים ולקראת תחילת חוברת הבאה).

מידעון צוות

* האוירה בת"ת 
* היחס בין הקודש לחול
* החינוך למידות ולעבודת ה' 
* תוכנית לימודי הקודש - שיטת הלימוד 
* מבצעים ואתגרים 
* החינוך הלשוני

צריך מ"מ?

❣️ צפויה לך היעדרות?
היערכות מראש תועיל לך, לתלמידים ולכלל המערכת..

👈 נא למלא הפרטים, לעיין בהנחיות ולהתנהל בהתאם.

👈 במקביל נא עדכן את הרב מיכאל ואליה בהודעת וואטסאפ/SMS.

בהצלחה רבה לכולנו!!

אלפון צוות


5. מידע נוסף וכלים שימושיים
מוזמנים להיכנס לאתר הת"ת - בעמוד אותו ערכנו במיוחד עבורכם:
בשמחה תמיד!
בית תלמוד תורה דביר