image
אבקש
לוטם לוזון יב3
אבקש
אבקש לך להיות האחת, האחת שתדאג לחייך.
והגשם יורה עלינו טיפות. טיפות של טוב וחסד.
אבקש לך להיות האחת, האחת שתדאג לרוחך.
תתעופף כפרפר זהוב וגדול על רוח נשמתי.

אבקש את ליבי למסגר למסגרת, למסגרת בפתח שמיים,
נשרים עוברים מעליי מעל ראשי, מסמנים טוב וחסד.

והגשם יורה עלינו טיפות, טיפות של שמחה ואהבה,
ואני מסתובבת ביניהן כמו פרפר, פרפר זהוב וגדול של תקווה.
מבקשת אני בתמורה מחילה, בתמורה שתתפוס אותי שמה,
שתחבק חזק ושלא תעזוב...
אל תעזוב...
אבקש<br>לוטם לוזון יב3
התגובה של אנטיגונה
לי מוסקוביץ יב3
"אבא שלי כשנולד אמרו לסבא וסבתא שלי סליחה לאימא שלי שהוא יהרוג בעתיד את סבא שלי ויינשא לאימא שלי, סליחה, סבתא שלי. אז הם מסרו אותו כדי שיהרגו אותן אבל מי שהם מסרו לו אותו לא רצה להרוג אותו אז הוא הביא אותו להורים מאמצים ואז אבא שלי גדל סליחה אח שלי סליחה אבא שלי והוא שמע על הגורל הזה וחשב שהתכוונו להוריו המאמצים אז הוא ברח משם ובדרך כשהוא הרג כמה אנשים אז הוא גם הרג את סבא שלי, כאילו אבא שלו, מבלי לדעת, ואז אבא ענה על החידה של הספינקס ובתור פרס קיבל את המלכות ואת הזכות להתחתן עם המלכה כאילו סבת... אימא שלי. מפה לשם בסוף הכל התגלה, אחרי שאבא האשים אנשים אבל בסוף גילה שהוא האשם, אימא התאבדה מהגועל, אבא עקר לעצמו את העיניים והוא אני ואחותי שהיא בעצם אחותו יוצאים לגלות."
התגובה של אנטיגונה<br>לי מוסקוביץ יב3
דואט
נועה טרסיוק כץ יב4
אני רוצה לשיר דואט,
אבל לבד.
ולא אכפת לי שיש חלקים שצריך לשיר ביחד.

אני רוצה לשיר דואט,
לבד,
ובחלקים,
שבהם לא מספיקים,
אני רוצה שתהיה לי מכונת זמן,
לנסוע אחורה,
ולהחזיק לעצמי של ההווה את היד,
תוך כדי שאני מזמרת את המנגינה המלווה,
ממש כמו מלאך שומר.

אני רוצה לשיר דואט,
אבל לבד,
וכשהמשפטים,
מתחילים להתערבב,
אני אסע טיפה קדימה,
למרות שזה כואב.
אבל,
אני לא אפחד להתקדם,
כי אני רוצה לשיר דואט,
לבד,
ובשביל משימה כזאת,
כל כולי צריכה להירתם.

אני של מחר ואני של אתמול,
מה זה משנה?
בשביל לשיר דואט שלם לבד,
אף אני לא יכולה להישאר בצד.

אני רוצה לשיר דואט,
לבד,
ממש כאילו שאני מנהיגת מצעד,
או בסיבוב הופעות, 
לשיר חזק,
מהלב,
בלי הפרעות.
ולא אכפת לי שיהיו זיופים,
ויהיו זיופים,
תאמינו לי, לא מעט,
אבל אני, 
רוצה לשיר דואט,
לבד,
ובשביל זה, כל זיוף,
אעבור ואתקן לאט לאט.
דואט<br>נועה טרסיוק כץ יב4