image
גיליון מס' 24
דצמבר 2021 – טבת תשפ"ב
" אני באתי לחלום,
 
אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.
 
בא לי לנתק, 
אנלא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עלי
 
אבל לא באתי לשחק, 
 
אני רוצה הכל עכשיו,   
אני לא יכול להתאפק,   
אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק "  
(נתן גושן)  
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website