image
סיור בנתיב הזיכרונות של בית הספר, מוזמנים להתרשם... פרוטוקולים, כתבות בעיתונות הארצית ובעיתוני "אהל-שם" (-:

ישיבת המועצה הפדגוגית מס' 10  מיום ג' 14.3.1944
את אסיפת המורים  זימן המפקח,  הד"ר הנדל. 
נוכחים: פרופ' סטרץ, בן-מנשה, קצנלסון, ארצי, הלמן, זליגר, ד"ר וקסלר, שרירא, שינפלד, קריגר.

 
  • דו"ח המחלקה על המוסד "אהל-שם"
 • המנהל פותח את הישיבה בסקירה על התפתחות המוסד מאז 1936 כשנוסד כאן ברמת-גן מוסד בשם "גימנסיון עברי" ובשנת 1937 תחת הנהלתו של הד"ר מטמון – כהן נוצר מוסד שני בשם "בית חינוך תיכון" ולאחר לבטים רבים התאחדו שני המוסדות בשנת 1938 לקואופרטיב של מורים, שהציע מצדו לד"ר קולר לקבל את המוסד תחת חסותו. ומאז 1939 נוצר אמנם המוסד "אהל-שם" ובהנהלותו של הד"ר קולר שבו אנו ממשיכים את עבודתנו מתוך חלוציות רבה.
  במשך כל תולדותיו של המוסד "אהל-שם" עד היום הזה, יש לציין שני תאריכים והם שנת 1943 כשאנו המורים קיבלנו על עצמנו את הנהלת המוסד ואת האחריות עבור המוסד ו-5.3.1944 יום קבלת הדין וחשבון של המחלקה .
  הדין וחשבון נחלק לשני חלקים א. החלק הכללי ב. החלק הפרטי הנוגע בביקורת אישית על כל מורה. אשר לחלק הפרטי, הרי קיבלו כבר המורים את הערותיהם ולא נוסיף לדבר על כך. נתעכב רק על החלק הכללי הנוגע למוסד בכללו ויש לציין שכל ביקורת אובייקטיבית יש בה משום תועלת רבה. 
  הדין וחשבון מציין את ההתקדמות הרבה של המוסד לגבי השנים שעברו ומזכיר דברים אחרים שאותם נוכל לתקן בקלות:
  • יש להקפיד יותר על בחינות המעבר מכתה לכתה.
  • תלמידים שעוברים ממוסדות בלתי מוכרים צריכים לעמוד בבחינות קולוקביום. 
  • את הלכלוך בכתות אפשר למנוע ע"י הקפדה על עבודות השמש.
  • רושם הניקיון בכתה ד' היה שלילי ויש להילחם בכל תוקף נגד תופעה מעין זו.
  • במועצות הפדגוגיות מקדישים אנו יותר מדי זמן לשאלות אדמיניסטרטיביות והדבר יתוקן בזה שייקבעו להבא נושאים פדגוגיים לדון בהם:
 • המתחילים יהיו: פרופ' סטרץ שכבר הכין משהו, והד"ר וקסלר ימסור מביקורו בעין חרוד. 
  הישיבה הפדגוגית הראשונה לאחר הפסח כבר תטפל בנושא זה. 
  • כדאי לצרף פרוטוקולים של החוגים בהשתתפות המורים. 
  • צריך לראות ולמצוא את הדרך המתאימה להגשמת רעיון הצופיות בבית הספר, למרות הקשיים המקומיים שאנו נתקלים בהם כאן ברמת-גן.
  • כתיבת התלמידים דורשת תיקון. מחברות אחידות מן הרצוי. לאחר חילופי דעות מצד כל המשתתפים בישיבה נתקבלו ההצעות באותה הצורה הרשומה לעיל.
 • גם לאחר ביקורו של הפרופ' פרנקל היתה למנהל שיחה עם המפקח שבה הודיע המפקח שמטעם האוניברסיטה יתקבלו תלמידינו בלי בחינות נוספות. המוסד שלנו הוא מוכר, בעל זכויות, ואנו שמחים לציין את הדבר.
  • סיום השליש השני
 • לקראת סיום השליש השני הוחלט: לקבוע סדר בקשר לבחינות בכתב. ואין זה רצוי שכל המורים ידרשו מאת התלמידים את עבודותיהם בכתב בעת ובעונה אחת.
  בן מנשה: מציע לרשום ביומן שבוע למפרע, וכל מורה לכשיראה שאותו יום תפוס, יעביר את בחינתו למועד אחר. 
  הוחלט: להמציא את הציונים עד ה-24.3.1944.
  גם לכיתה ח' צריך לקבוע את הציונים, אבל לא לחלק להם את התעודות. ביום ג' 28.3.1944 בשעה 16:30 תתקיים ישיבת מורי כיתה ח' ובה ייקבעו הציונים הסופיים בהתאם לדרישת מחלקת החינוך, היות ואת החומר הנ"ל יש להמציא למחלקה עד ליום ה-19.4.1944.
  • שונות:
 • קריגר: 1. מבקש בכדי להקל על התורן בתפקידו שכל מורה יוציא את תלמידיו החוצה עם הצלצול. ההצעה נתקבלה.
  זליגר: 2. מעיר שומר גרוסמן רגיל לפעמים להשאיר בידי התלמידים חומר להעתיקו בשעת ההפסקה ורצוי להימנע מכך.
  סטרץ: 3. היות ומר הלמן מוכרח להשתחרר ביום ב' מן התורנות בקשר את הכנותיו למעבדה, לכן יש למנות תורן במקומו. מר קריגר ופרופ' סטרץ קיבלו עליהם את התפקיד הזה.
  הלמן: 4. מזכיר שהתלמיד הוכמן אינו נגש לבחינה, היות ובדעתו להפסיק בשנה הבאה את לימוד הכימיה. הוחלט למסור את העניין ועניינים דומים לזה למחנך. ואין השתמטות כזאת מצד תלמידים נסבלת.
  סטרץ: 5. המחנכים מתקשים לאסוף את התעודות של התלמידים.
  6. התלמידה זיוה כרמלה מבקשת לעבור ממגמה ריאלית לספרותית. הוחלט: לאשר את בקשתה בחיוב, בתנאי שעד סוף השנה תעבור בחינות מילואים במקצועות הספרותיים.
  7. בנוגע לטיולים: המנהל מזכיר את חוזר מחלקת החינוך שיש לנהוג בזהירות לגבי טיולים ולכן הוחלט לערוך רק טיול סוג ב'. תאריך הטיול נקבע ליום ג' 21.3.1944 ויום ד' 22.3.1944 לכל הכיתות. ולכתה ח' רק יום ג'.
  8. חופש פסח מתחיל ב ו' ניסן 30.3.1944 בהתאם לחוזר מחלקת החינוך.
  ביום רביעי ה' בניסן - חלוקת התעודות. 
  יו"ר: פרופ' סטרץ. המזכיר: ד"ר וקסלר.
imageimageimageimage