image
גיליון מס' 27
מרץ 2022
אדר ב' תשפ"ב
"כשבשמיים הכחולים צוחקת קשת
או כשכפתור ראשון נפתח בצוארונים, 
וכשבגן הציבורי, אחר הגשם,  
כל עץ פתאום ירוק כל כך בעניינים.  
אז האביב נכנס לעיר (לידיעתך!)  
ואם שכחת - שיהיה ברור לך  
שבשוקים כבר מסמיקה לה הולנסיה  
ושהחורף הזקן יצא לפנסיה..."  

(יוסי גמזו)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website