image
image
image
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
תאריך לידה משוער
עיר מגורים
תעודת זהות
קופת חולים
image
image
Campaign ID
cs רמב"ם
fbclid
אני מאשרת את מסירת הפרטים שמירתם במאגר המידע של חברת DNA וחברות המשתפות עימה פעולה והשימוש בהם והכל בהתאם לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור אני מבקשת לקבל פרסומים הצעות דוגמיות ומוצרים להתנסות מחברת DNA ומהחברות המשתפות עימה פעולה לרבות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני. כן אני מאשרת כי הסרה מקבלת דיוורים תעשה על ידי ישירות מול השותפה הרלוונטית.
לרשימת החברות המשתפות פעולה
image
image
image
 
image