הרישום לחינוך על יסודי באר יעקב לשנת תשפ"ג
image
הנחיות הרישום לחינוך על יסודי לקראת שנת הלימודים תשפ"ג המתחילה ביום 1-9-2022
הנחיות כלליות לקראת יום הרישום
הרישום יתקיים בחטיבות עצמן החל מיום 27-3-2022 ויסתיים ביום  31-3-2022 לאחר מכן יתקיים רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי.
תהליך הרישום לחטיבות הביניים של באר יעקב לשנת תשפ"ג 1/9/2022

נרשמים לחטיבות מבתי הספר המזינים בלבד. תלמידים מצמרות וצאלון נרשמים לחטיבת נווה נחום, תלמידים מרמון ותלמים נרשמים לחטיבת חנה סנש. יש להקפיד על כך.

לתשומת לב: הורים מצאלון וצמרות אשר ירשמו לחנה סנש, או הורים מתלמים ורמון הנרשמים לנווה נחום יחשבו כמו שלא נרשמו במועד, ישובצו על בסיס החלטת המועצה ולא יוכלו להגיש ערר

הרישום יתקיים בחטיבות עצמן החל מיום 27-3-2022 ויסתיים ביום  31-3-2022 לאחר מכן יתקיים רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי.


ערעורים ובקשות העברה על הרישום יתקבלו במחלקת החינוך רק לאחר סיום מועד הרישום ורק לאחר מפגש עם מנהלת החטיבה אליה נרשמים (ראו קישור לטופס הגשת בקשות העברות).

הדיון בערעורים יתקיים בוועדת העברות וערר שתתכנס לקבל החלטות בנושא ערערים רק לאחר גמר הרישום בחטיבה המיועדת.

תושבים חדשים הנרשמים לחטיבות ולא למדו קודם לכן בבאר יעקב ירשמו לפי אזור גאוגרפי לפי המתווה הבא: מי שגר דרומית ומערבית לרחבות משה שמואל שפירא, הרב שא נס, רח' איילה ודיזנגוף ירשם בנווה נחום . וכל מי שנמצא מצפון וממזרח לרחבות אלה ירשם למקיף ב' חנה סנש. (ראו מפה מצורפת בהמשך)

הרישום לכתות יחודיות יערך ע"י בתי הספר בהתאם ללוח זמנים שיפורסם ע"י החטיבות.

מועד מבחן לכיתות מצויינות בחטיבת יפורסם בנפרד ע"י החטיבות.  

הרישום ליוענה ז'בוטינסקי- ראה בהמשך


הרישום לחטיבת ומקיף שש שנתי עתיד נווה נחום
image
image
הרישום לחטיבה ותיכון צומח חנה סנש
image
image
*
קישורים וטפסים
אזורי הרישום לתושבים חדשים אשר הנרשמים ולא למדו בבתי ספר בבאר יעקב
image
הרישום לחטיבת יוענה ז'בוטנסקי
החינוך העל יסודי בבאר יעקב ברמה גבוהה ואיכותית אך אנו מאפשרים למספר מצומצם של תלמידים  ותלמידות העולים לכיתה ז' - אפשרות להצטרף לתיכון יוענה ז'בוטנסקי - מצורפים תאריכים לימים פתוחים אליהם ניתן להצטרף.

הרשמה ליוענה ז'בוטינסקי

החינוך בבאר יעקב ברמה גבוהה אך אנו מאפשרים למספר מצומצם של תלמידים  ותלמידות העולים לכיתה ז' - אפשרות להצטרף לתיכון יוענה ז'בוטנסקי - מצורפים תאריכים לימים פתוחים אליהם ניתן להצטרף.

 כל התלמידים המבקשים להתקבל ליוענה, מחוייבים להרשם קודם לכן לחטה"ב המזינה ( נווה נחום או חנה סנש ) .

 אופן הרישום ומועד בחירת המתקבלים יפורסם בנפרד.


בחירת התלמידים תבוצע בנוכחות מנהל מחלקת החינוך ויועץ משפטי


סה"כ יתקבלו ליוענה 100 תלמידים על פי החלוקה שוויונית של כמות תלמידים יחסית מכל בית ספר היסודי המזין.


הרישום  מותנה ברישום מוקדם לאחת משתי החטיבות על פי מיפוי בתי הספר באר יעקב.

הבחירה תערך בתאריך שיפורסם בנפרד ( על פי הנוהל )


שמם של התלמידים המתקבלים ליוענה יגרע באופן אוטומטי מהחטיבה אליה נרשמו בבאר יעקב. 


אין אפשרות לרישום כפול. 


לאחר מכן,  העירייה אינה מחויבת לשמור מקום בחטיבות העירוניות לתלמידים הרשומים ביוענה.
image
הודעה חשוב לנרשמים ליוענה ז'בוטנסקי
תלמידים אשר התקבלו ונרשמו ביוענה זבוטנסקי ויבקשו לחזור לחטיבות בבאר יעקב ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד באחת החטיבות. כמו כן לא ישמר להם מקום בכיתות המצויינות גם אם התקבלו לכיתות אלה בטרם הרישום ליוענה.
image
הרישום לבתי ספר הכוון בטיפול מדור ביקור סדיר של המועצה
טופס בקשת העברות בית בתי הספר
צור קשר
מחלקת החינוך והנוער- עורך המסמך גלעד גולדמן [email protected]