image
image
חברים וחברות יקרים, 

"עם שאינו יודע את עברו, עתידו לוט בערפל"
שבע מלחמות ואלפי גלי טרור מצד אוייב שפל
אנדרטת שמות נופלים שיומם הבהיר הפך לאפל 
ברוח דברי יגאל אלון, ״אהל-שם״-יד לנופל:  

עם קום המדינה, במלחמת העצמאות בתש״ח
נלחמו טובי בנינו במסירות ובחירוף נפש מוכח
לפני שהוקם צה"ל שירתו בהכשרות הפלמ״ח 
ונפלו על משמרתם שמונה בוגרים אותם לא נשכח

1956-צרפת ובריטניה צירפו אותנו למבצע קדש
במאמץ משולש את השליטה בסואץ לחדש
בקרב הגבורה המיותר ב'מתלה' הפיקוד דשדש 
מותם של שלושה מבוגרינו את הסאה גודש    

יוני 1967-הילכנו על מצרים, ירדן וסוריה אימים
והבסנו את כל צבאות ערב בשישה לילות וימים
אך את מחיר הניצחון היקר שילמו בני העלומים 
ועל כאב נפילת ארבעה מבוגרינו אין ניחומים  

למחרת הפר נאצר את הפסקת האש ללא בושה 
שלוש שנים נמשכו הקרבות ומלחמת ההתשה 
שבאו לקיצם בתקו אסטרטגי ובקול ענות חלושה 
ומשפחת "אהל-שם" איבדה מבניה שלושה

1973-אות הקלון על מחדל יום הכיפורים לא יוסר
ועדת אגרנט לא שלחה את הרשלנים למאסר
חטא היוהרה הותיר אומה מדממת ודור מחוסר
ללוח רשימת הנופלים הוספנו שמות-ארבעה עשר

1982-מלחמת לבנון הראשונה התחילה קליל
שכן שמה הרשמי דאז היה ׳מבצע שלום הגליל׳
שבענו ממלחמות ולא נעם לאוזנינו הצליל
40 ק״מ... 2 חללים, וראש ממשלה שלא הוביל

2006-מלחמת לבנון השנייה נגד החיזבאללה
יישובי הצפון הופגזו ללא הרף בהוראת נאסראללה
העורף ספג פגיעות קשות בנפש וסערה התחוללה
ועדת וינוגרד: המלחמה באופן כושל התנהלה

ונזכור את כולכם... יפי ויפות הבלורית והטוהר
רובכם לא הספקתם לטייל ולהשלים תואר 
הכרנו אתכם כתלמידים עם חלום ועתיד מפואר
ועתה, על קבריכם סיפור חייכם שנגדעו מתואר 
נעליים נוקשות ילקוטים
 
סעודה של זיתים ופרי תומר
 
וספלי אלומיניום קמוטים
 
ורעות וקורבן לאין אומר
 
מה נוסיף ונמנה מדברים פעוטים
 
נוצרות אגדות זה החומר 
(נתן אלתרמן)
שלכם,
דורית קפון