image
   מחנכות ומלמדי כיתות א' היקרים,
   'בית הספר' הוא המקום המרכזי בו עוברת מורשת העם היהודי, בצורה סדורה, מדור לדור. 
   בלב סדר היום של בית הספר היסודי עומד לימוד החומש, אבן היסוד בבנין הזהות האישית של התלמיד
   כיתה א היא שער הכניסה לבית הספר, מה שמעניק חשיבות יתירה לחוויית המפגש עם חומש בראשית, ולהתרגלות המדורגת ללימוד, לצליל ולשפת התורה.  
   זכות גדולה זו, להכניס את ילדי ישראל בשערי לימוד התורה, מצויה בחלקכם. 
   אשריכם!

   מה נלמד?
   בכיתה א' יש ללמוד את פרשות בראשית נח ולך-לך (פרקים א'-י"ז).  
   תחילת הלימוד בתחילת כיתה א' מאפשרת מפגש ראשוני עם התורה בנחת, וחלוקה מותאמת של חומש בראשית (חומש בן 50 פרקים) לאורך כיתות א'-ב', עד סיומו.  

   מתי נתחיל?
   ישנן שתי אפשרויות לתחילת הלימוד, וההכנה לקראתו:
   נתחיל ממש בתחילת השנה, או לאחר 'שמחת תורה', [במקביל לתהליך רכישת הקריאה] כך שאנו מתחברים עם המועד בו עם ישראל מסיים לחגוג עם התורה, ומתחיל את קריאתה מבראשית
   נקדיש את כל השליש הראשון של השנה רק להקניית קריאה, ואת לימוד בראשית נתחיל מיד לאחר החזרה מחופשת חג החנוכה.

   איך נלמד תורה בכיתה א'?
   תחילת הוראת התורה מתרחשת כאשר לא כל התלמידים קוראים באופן מלא, וזוהי משימה מאתגרת, הדורשת התאמה באופן ההוראה, ובעזרי ההוראה.
   אנו מעמידים כאן לרשותכם ערכת עזרים, עקרונות, רעיונות והנחיות שילוו אתכם בתהליך זה, בקישורים להלן.
   מאחלים שברכת שמים תשרה במעשה ידיכם!
   ומזמינים אתכם לקיים עמנו שיח, שיתוף והתייעצות.

   צוות ההדרכה תנ"ך חמ"ד
    image
    חומש בכיתה א
    לקראת קבלת חומש
    לקראת קבלת חומש
    מעמד חלוקת החומש
    קישור קבוצות ווטסאפ
    חוברת הוראה לכיתות א