גיליון מס' 1
ערב ראש השנה תש"ף – ספטמבר 2019
כל שנה מתחילה, בסימן שאלה
כתינוק המודד צעדיו.
כמו זריחה מתגלה, על כנרת כחולה
ופניה לשמי מערב.
זה נפלא ששנה מתחילה לה
בשיר וברוח טובה,
כל שנה מתחילה בסימן שאלה
ואנחנו נמצא לה תשובה. 
ניסן פרידמן
 
Facebook
YouTube
Instagram/
Website