באר יעקב מערכת החינוך קורונה - גל מספר 3ב' -הנחיות מקצועיות- מעודכן 21-1-2021
image
קורונה גל מספר 3 חוזרים לשגרה מיום 21-2-2021
20-2-2021

מנהלות יקרות, ערב טוב , שבוע טוב, 

להלן ריענון הנחיות בנושא התחסנות הצוותים החינוכיים שלנו לקראת חזרה ללמידה  מחר יום א' 21-2-2021 

הפצתי הנחיה לפני מספר ימים מטעם ראש המועצה בנושא זה. 

*ההנחיה ברורה: אין להכניס עוזרות/י הוראה ומדריכות קרב לא מחוסנות/ים לבית הספר כולל מדריכות בצהרונים*. 

הרציונל ברור, לא נסכן את התלמידים והקהילה היכן שניתן למנוע כניסת אנשי חינוך לא מחוסנים. 

לגבי מקרים מיוחדים ניתן לפנות אלי באישי ונחשוב על מענים במקרים חריגים ביותר אם בכלל. במקריםחריגים ביותר ניתן להסתפק בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת ליומיים.

לגבי תנאי העסקה של אנשי חינוך אלה (עוזרות הוראה ומדריכות קרב) להלן התשובה למי פונים: עובדות קרב- לפנות לרונן גביש, עוזרות הוראה המועסקות ע"י המועצה - לפנות למיטל עטר (היא בקבוצה של העוזרות) , לגבי עוזרות המועסקות ע"י משרד החינוך -לפנות לגילה איש רכזת התחום במחוז (רכזות עוזרות הוראה מכירות אותה). 

באשר להנחיות החוקיות:  יש לקבל הנחיות בכתב מאת משרד החינוך (הפיקוח/גילה איש). הנחיות חוקיות בנושא זה אם יצאו בכתב מטעם משרד החינוך יש לקיים.  כל ההנחיות של משרד החינוך לקראת חזרה ללימודים אשר נשלחו לקראת 21-2-2021 נשלחו גם לכן. בקישור המצורף יש גם הנחיות משרד המשפטים והסתדרות העובדים החלות על מורות, סייעות ועובדות הוראה ובהתאם יש לפעול.

לסיכום: התחסנות עובדות הוראה היא משימה עליונה שלנו בימים אלה. 

אנו מבצעים סקר מתעדכן בנושא התחסנות צוותי החינוך בבאר יעקב. הגענו לרמה של 91% צוותים מחוסנים בחיסון 1  ו 70% בחיסון מספר 2 ברמה עירונית, המטרה 100% מתחסנות של כל הצוות.

 לרשותנו כיום יש את הכלים המאפשרים לנו לא לחזור לסגרים. סגירת כיתות בשל מחלת אנשי חינוך תבייש ותפגע בנו, בילדים ובקהילה כולה. 

אנו מאחלים לכלל עובדי ההוראה בריאות שלמה. אנו רוצים למנוע מצב בו עובד/ת הוראה שאינה/ו מתחסן/ת תחלה/יחלה חס וחלילה ועשוי/ה להדביק קהילה שלמה. מצב זה יעמיד אותנו כעיר ואת העובד/ת עצמה/עצמו במצב מאוד לא נעים.

התחסנות הצוותים החינוכיים ושמירה על בריאות הקהילה זו משימה מנהיגותית של כולנו. עלינו לעשות כל שניתן למען כך.

שבוע טוב תודה והערכה לפעילותכן.
חזרה מוצלחת והרבה בריאות לכולנו
בברכה מגלעד גולדמן – מנהל מחלקת החינוך 
הודעות קודמות לקראת גל 3
היערכות לקראת סגר מהודק 3 ב' החל מיום 8-1-2020 כל החומרים
כל הודעות משרד החינוך מיום 7-1-2021
הודעות משרד החינוך מיום 7-1-2021 לקראת סגר ביום שישי 8/1/2020 (מספר 3ב'
הודעה משותפת
משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר
בהמשך להחלטת הממשלה מאמש (ג') על סגר הדוק החל ממחר (ה') בחצות, הממשלה אישרה במשאל טלפוני את תקנות משרד הבריאות, וזאת בנוסף לתקנות שקיימות כיום. 
התקנות וההגבלות החדשות ייכנסו לתוקף החל ממחר, 8/1/21 בחצות, למשך 14 ימים, עד ליום ה-21/1/21, לפי המפורט להלן: 
הגבלת הפעילות:
צמצום החריגים לאיסור על יציאה ממקום מגורים:
1. צמצום ההתקהלויות לעד 5 אנשים בשטח סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח (תוך החרגה של חתונה, ברית והלוויה, שישארו לפי הקיים היום - 10 בשטח סגור ו-20 בשטח פתוח). 
2. צמצום ההיתר לצאת לצורך טיסה מחוץ לישראל למי שרכש כרטיס טיסה החל מכניסת התקנות לתוקף, למעט למטרות המפורטות בתקנות או באישור מנכ"ל משרד התחבורה.
3. צמצום פעילות ספורט מקצועי, כך שלא ניתן יהיה להפעיל מקום אימון לצורך קיום משחקים של הליגות העליונות בענפי הכדור, אלא לצורך אימון בלבד. 
4. ביטול ההיתר ליציאה לצורך פעילות להפגת בדידות עבור אזרחים ותיקים (שאינה טיפול סוציאלי חיוני).
חינוך: 
1. איסור על פתיחת מוסד חינוך ללומדים ולעובדים בו, למעט חינוך מיוחד והחריגים שנקבעו בסעיף 10(ג) לחוק. 
2. תתאפשר פעילות פנימיה במסלול הסגור ל 30 יום לפחות, וללא אפשרות לקליטה חזרה לפנימייה לתלמיד שיצא ממנה.
תעסוקה:
1. לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו ובכלל זה מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית. 
2. כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, ובכלל זה תיקון ליקויים, שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד. בנוסף נקבעו הוראות ספציפיות לעניין מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות ומוסדות להשכלה גבוהה.
3. לרשימת מקומות העבודה החיוניים הקיימת בתקנות, נוספו עורכי הדין, במקרים שעליהם לייצג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, להכין לייצוג כאמור, או לתת שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי, וכן עובדים שנדרשים לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת, לצורך קיום הבחירות הקרובות.
4. מעסיקים העומדים בתנאים השונים וימשיכו לפעול, נדרשים להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.  
* רשימת ענפי העבודה המוחרגים תפורסם באתר משרד האוצר.

תחבורה:
צמצום התפוסה בתחבורה הציבורית ל- 50% (הבהרה: מדובר בצמצום בתוך האוטובוסים לעד 50 אחוז מהתפוסה).
בחירות מקדימות:
1. נקבע חריג לאיסור יציאה ממקום המגורים, על מנת לאפשר יציאת אדם לצורך הצבעה בבחירות מקדימות, וכן יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, לצורך היערכות לבחירות לכנסת, לרבות לבחירות מקדימות. 
 2. תותר הפעלת מקום קלפי לצורך קיום בחירות מקדימות.  
 3. אדם הנכנס למקום קלפי לא יישאל בנוגע לקיומן של תסמינים שאינם מחייבים בידוד, כדי שלא תימנע זכותו להצביע בגין תסמינים אלה. וכן התאמה להוראות הקיימות בצו בידוד בית, בנוגע לאפשרות להציג בדיקה שלילית לגבי אדם עם חום. בנוסף חובת התשאול לא תחול בנוגע לקלפי ייעודית לאדם החייב בידוד, ככל שתיקבע קלפי כאמור.
================
תזכורת להגבלות שכבר קיימות היום, וימשיכו להתקיים גם ב-14 הימים הקרובים:
1. קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ל 1,000 מטר, למעט חריגים כמו: יציאה להתחסן, טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות ספורט (שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב), העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית (בכפוף למגבלת ההתקהלות). 
קנס על הפרה: 500 ₪.
2. איסור יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר.
3. סגירה של מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות: מזון, היגיינה, אופטיקה, בית מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית.4. סגירה של יחידות אירוח וצימרים, גן חיות, ספארי שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקום למתן טיפול רפואה משלימה; דרייב אין לצפיה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון, וכן ביטול האפשרות לפתיחת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי.
5. ביטול האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים ואיסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן.
6. איסור על טייק-אווי, מותר שירות משלוחים.משרד החינוך 
______
שר החינוך יואב גלנט מודיע: הלימודים בחינוך המיוחד ימשיכו להתקיים גם בימי הסגר

5 ימים בשבוע, כל יום עד לשעה 14:00:
------------------------------
על רקע החלטת הממשלה להחריג את הלימודים בחינוך המיוחד, מודיע היום (ה') שר החינוך, יואב גלנט, כי הלימודים במוסדות החינוך הללו יתקיימו במשך 5 ימים בשבוע, כל יום עד לשעה 14:00. המשך הלימודים הוא צו חינוכי ומוסרי שמבטיח את רצף המענים החינוכיים, הרגשיים והטיפוליים הנדרשים לתלמידים עם הצרכים המיוחדים. 
לצד זאת, החליט השר, כי מסגרת יום הלימודים תקוצר כדי להקל את העומס המוטל על ציבור עובדי ההוראה של החינוך המיוחד, שעובד ללא לאות מעת שפרץ נגיף הקורונה. 
במשרד מציינים, כי הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כפוף לנהלים של שמירה הדוקה על כללי הבריאות. בעניין זה הוסיפו במשרד, כי ניתוח הנתונים של מערכת החינוך על ידי מיטב המומחים והאנליסטים מוכיח כי מערכת החינוך מרסנת הדבקה, שכן כ- 85% מנתוני התחלואה התרחשו מחוץ למערכת החינוך. כן הוכח לאורך זמן כי שיעורי התחלואה בקרב תלמידים שאינם שוהים במוסדות החינוך גבוהים מאלו של התלמידים הלומדים באותה עת.
יצויין, כי החלטת הממשלה החריגה במהלך הסגר גם את הלימודים של ילדים ונוער בסיכון וכן את הפנימיות. הלימודים בגנים ובכיתות א-יב יעברו למתכונת מלאה של למידה מרחוק, כאשר עובדי ההוראה ימשיכו לתת לתלמידי ישראל את המענים הלימודיים והרגשיים הנדרשים להם. מעת שפרץ הנגיף עובדי ההוראה עובדים סביב לשעון, במסירות תוך מחויבות עמוקה לתלמידי ישראל. הם ראויים לכל הערכה והוקרה והם ראויים לשכר מלא על עמלם החינוכי. 
-------------------------
דוברות והסברה משרד החינוך

הודעה לתקשורת

משרד החינוך מפרסם את המתווים למערכת החינוך לתקופת הסגר מה 21.1-8.1 
-----------------------------
במתווים: 
החרגת מסגרות הלימוד של החינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות
פתיחת מרכזי יום לילדים של עובדי ההוראה הפועלים במסגרות המוחרגות 
מתכונת הלמידה מרחוק בגנים, ביסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
          **
על רקע החלטת הממשלה לסגירת מוסדות החינוך והמעבר של הגנים ובתי הספר ללמידה מרחוק מה- 8.1.2021 - 21.1.2021, מפרסם היום (ה') משרד החינוך את המתווים לתקופה זו. יצויין כי החלטת הממשלה החריגה את הלימודים בחינוך המיוחד, בפנימיות ובמוסדות החינוך של נוער בסיכון. כדי להבטיח את רצף הלימודים והמענים לתלמידים במסגרות אלו, המשרד והשלטון המקומי יפתחו יחד מרכזי יום לילדי עובדי ההוראה בגילאי 12-3. 
המרכזים יפעלו במבני בתי-ספר של החינוך המיוחד, כפי שייקבע בהודעת הרשות המקומית או במבנה אחר שיוקצה ע"י הרשות המקומית. כמו-כן הם יפעלו בימים א-ה, בין השעות   07:30-14:30. לצד זה, יפעלו ברשויות מרכזי יום לילדי הצוותים הרפואיים, בימים א-ה. 
בנוסף, המשרד מפרסם את המתווים של הלמידה מרחוק בכל שכבות הגיל. 
בגני הילדים – שומרים על קשר
•           צוות הגן ידאג ליצור קשר עם ההורים, לשם מיפוי צרכי הילדים וההורים עצמם. הצוות יקבע סדירויות למפגשים והעברת עדכונים באשר לאופן הפעלת התכנית הפדגוגית.
•           בנייה והפעלת התכנית הפדגוגית השבועית/יומית, הכוללת מכלול פעילויות לילדים. 
•            חלוקת הגן לקבוצות (על פי גודל הגן וגיל הילדים), לשם מתן מענה מותאם 
•           איתור ילדים עם קשיים וילדים בסיכון ומתן מענים מותאמים לילדים אלה על ידי צוות תמיכה (מפקחת, יועצת, פסיכולוגית, רווחה).
•           שמירה על קשר רציף עם צוותים מטפלים להמשך התוכנית האישית 
•           שמירה על קשר עם ההורים בצורה מונגשת ומותאמת לכלל ההורים.
•           הפעלת תכנית להורים – הרצאה/מפגש עם יועצת/ פסיכולוג/ הורה מעשיר/ שיח חברתי וכדו'
•           מפגש צוות שבועי לחלוקת העבודה ויצירת קשר עם הילדים והוריהם.
בבית הספר היסודי 
•           הלמידה תתקיים לפחות 5 ימים בשבוע. 
•           בכל יום, מומלץ לפתוח את יום הלמידה ולסגור אותו עם כלל תלמידי הכיתה, על מנת ליצור שגרה קבועה ותחושת שייכות ובטחון.
•           שעות הלימוד בכל שכבת גיל יכללו תמהיל של  למידה סינכרונית וא-סינכרונית בהתאם לשכבת הגיל: בכיתות א-ד'-  מומלץ לקיים מפגשים בלמידה סינכרונית, ביחידות זמן של עד 20 דקות למפגש . 
בכיתות ה'-ו'/ח'- מומלץ לקיים מפגשים בלמידה סינכרונית, ביחידות של 30 דקות למפגש.
יתרת השעות בכל שכבת גיל תתקיים בלמידה א-סינכרונית.
•           הלמידה תנוהל על פי מערכת שעות הידועה לכל השותפים, מומלץ שמערכת הלמידה, תשלח מידי שבוע, מספר ימים מראש.
•           הקפדה על קשר יומיומי עם התלמידים, בפתיחה וסגירת יום הלימודים ובמסגרות הלמידה הנוספות.
•           הוראה - למידה במסגרות קבוצתיות קטנות וביחידות זמן קצרות.
•           התכנון יהיה גמיש ויאפשר לכלל התלמידים להשתתף בלמידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם.
•           התאמת התכנים, המשימות ורמת הקריאות של הטקסטים ליכולות של התלמידים.
•           מיקוד במקצועות הליבה בהתאם למיקודים בשנה זו: שפה, מתמטיקה, אנגלית, מדעים. 
•           שילוב היבטים הפגתיים וחברתיים – שילוב שיעורי כישורי חיים ושיעורי מפתח הלב.
•           שילוב תכנים העוסקים בט"ו בשבט ובעונת החורף.
•           תכנון המשימות מראש תוך מתן אפשרות לבצע אותן בחלקים לאורך היום ולאורך שבוע הלמידה.

בחטיבת ביניים
כיתה ז'
יינתן דגש מרכזי על המשך תהליכי חברות וחיזוק הקשר האישי, מיקוד בלמידה, חיזוק מיומנויות בתחומי היסוד והשפה בראייה רב תחומית, תרגול, וביצוע משימות הערכה מגוונות וחלופיות.

כיתה ח'
מומלץ לתת דגש מרכזי בתקופת לימודים זו לחיזוק מיומנויות היסוד, המשך פיתוח מיומנויות ללומד בהכוונה עצמית, תוך התייחסות לסוגיות חברתיות האופייניות לגיל, לכן יינתן דגש ללמידה בקבוצות קטנות ושמירה על מסגרת חברתית תומכת.

כיתה ט'
הדגש המרכזי יינתן למעבר לחטיבה העליונה. תהליך הכולל בחירה, הכוונה עצמית וקבלת החלטות. בלמידה יודגשו תחומי היסוד כהכנה לימודית, תוך שימת לב לפרידה מחט"ב הביניים העתידה לבוא, המזמנת פיתוח לומד עצמאי, המודע לכוחותיו ויכולותיו. דגש מיוחד יינתן גם על שמירה על מסגרת חברתית תומכת.

חטיבה עליונה 
כיתה י'
הדגש המרכזי יהיה במיקוד בלמידה וביצוע משימות הערכה בית ספרית ושמירה על מסגרת חברתית תומכת.
המלצות: 
•           קיום שיח אישי ושיח בקבוצות קטנות של מחנכת הכיתה עם כל תלמידים.
•           קיום שיעורי חינוך ופעילויות בדגש על גיבוש וקבוצות משימה.
•           ליווי והנגשת תכנית ההיבחנות.
•           למידה של מקצועות פנימיים ומקצועות בהם יגישו התלמידים הערכות בית ספריות 30%. 

כיתה יא'
דגש מרכזי בשכבה זו הוא בלמידה והיערכות לבחינות בגרות במועד החורף.
בתחומים בהם הוחלט על הערכה בית ספרית, זו ההזדמנות לאפשר לתלמידים להשלים מטלות ומשימות שהן חלק מתהליך הערכה זה.
המלצות: 
•           דגש על מעקב אחר הלמידה וההיבחנות של התלמידים לקראת בחינות הבגרות
•           המשך מעורבות חברתית 
•           חיזוק מיומנויות הלומד העצמאי
•           תכניות הכנה לצה"ל ולחיים אזרחיים 
•           שימת דגש על אוכלוסיות ייחודיות 
•           דגש על תכנית ליווי אישית וקבוצתית להגעה ליעדים.

כיתה יב' 
דגש מרכזי בשכבה זו - היערכות לבחינות הבגרות במועד חורף, השלמת משימות ובחינות לתלמידים שלא סיימו בהצלחה מחויבויותיהם על-פי תכנית היבחנות. 
בתחומים בהם הוחלט על הערכה בית ספרית, זו ההזדמנות לאפשר לתלמידים להשלים מטלות ומשימות שהן חלק מתהליך הערכה זה.
תכנית חברתית ערכית בהכנה לצה"ל ומוכנות לחיים האזרחיים. 
------------------------
דוברות משרד החינוך
עדכון מיום א' 27-12-2020 שעה 18:30
היערכות לביקורת משרד החינוך לזמן קורונה
image
ארכיון - הנחיות לסגר מספר 2 (אוקטובר)
הנושאים המבוקרים
היערכות המועצה ליישום תכניות משרד החינוך בזמן קורונה
*מחלקת החינוך נערכת לקראת שנת הלימודים תשפ"א וגל מספר 2 של קורונה*. 

המחלקה קיימה כנס היערכות לפתיחת שנת הלימודים בדגש על היערכות ללמידה מרחוק. צוות פיקוח חדש הכולל מפקחות חדשות לחינוך היסודי, ליועצות ולחינוך החברתי נכנס לתפקידו בנוסף נכנסו לתפקיד שתי מנהלות חדשות לחטיבות ומנהלת חדשה לצאלון.

*המשימות המרכזיות של מחלקת החינוך הימים אלה הן*:

מיצוב המערכת לאור הכניסה לסגר הכללי והיערכות ללמידה מרחוק בהתאם להנחיות הפיקוח, המחוז ומטה משרד החינוך בהתאמה לצרכי הישוב.

היערכות לחזרה ללמידה בהתאם להנחיות המשרד ולמודלים שהוכנו ע"י בתי הספר וגני הילדים.
גיבוש וייצוב התוכניות הפדגוגיות היישוביות לאור כניסת הפיקוח החדש והנחיות משרד החינוך הנדרשות בהתאם לדגשים של הסגר.

ביצוע ויישם תוכניות קולות קוראים של משרד החינוך לגל מספר 2 הכוללות קליטה של מעל  50 תומכות הוראה חדשות, ביצוע תוכנית תקשוב בעלות של 1.7 מיליון ₪, ביצוע רכש חומרי חיטוי והיגיינה. ובס"כ יישום 3 קולות קוראים הכוללים 8 תוכניות שונות בהיקף של 5.8 מליון ש"ח.

השלמת תוכנית העבודה ותקציב החינוך 2021

אישור הפעלת תוכניות העשרה וטיפול בצרכים מיוחדים כגון תוכנית קרב ביסודי ובגני הילדים, תכנית עיר אקדמיה, צהרוני ניצנים, תכנית 360, ואחרות.

*לסיכום*: המטרה לפעול בתיאום ושיתוף פעולה מערכתי ולהתאים את הנחיות הפיקוח, המחוז, מטה משרד החינוך לצרכים המקומיים כדי לא ליצור כפילויות והנחיות מיותרות. חשוב להבין כי הנחיות משרד החינוך מכסות את כל התחומים ומחייבות את צוותי הניהול מטעם משרד החינוך ויש לפעול בהתאם תוך התאמה לצרכי הישוב.
הנחיות לקראת סגר גל שני אוקטובר 2020
אתר "לומדים בביטחון" מציג את התוכנית הפדגוגית והמתווים התפעוליים לניהול מערכת החינוך ומוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה. בזמן הקרוב יהיה האתר בהרצה והוא ימשיך ויתעדכן.
פרויקטים קורונה שנת תשפ"א 2020-21 - 5.8 מיליון ש"ח
*ביצעו תוכניות משרד החינוך והמועצה בזמן קורונה בהיקף של 5.8 מיליון ₪*
כחלק מהיערכות המועצה לקראת שנת הלימודים תשפ"א מפעילה מחלקת החינוך בימים אלה שלושה פרויקטים מרכזיים הכוללים 8 תוכניות שונות בהיקף כולל *של 5.8 מיליון ₪*.
*להלן התוכניות:*

*א- תכנית תומכות הוראה* 
תוכנית העסקה של עוזרי חינוך הכוללת העסקה של 41 עוזרי חינוך ו 6 רכזים *בתקציב כולל של 2.3 מיליון ₪*  התוכנית כוללת תשלומי שכר, תקציב העשרה והכשרת התומכים והתמוכות. יש להדגיש כי משרד החינוך מעסיק מטעמו כמות דומה של עוזרי הוראה ובסה"כ פועלים בישוב כ 80 תומכי הוראה ב 8 בתי ספר. למידע מקצועי נוסף מצורף קישור

*ב-תכנית רכישת מחשבים*
המועצה מקדמת בימים אלה תוכנית רכש מחשוב ותקשוב לבתי הספר בהיקף כולל של 1 מיליון ₪ ובנוסף רכש במסגרת מפעל הפיס בהיקף של 750,000 ₪ *סה"כ תקציב של 1.7 מיליון ₪* 

*ג-תוכנית רכש ציוד מיגון לבתי הספר*
המועצה מפעילה בימים אלה תוכנית רכש של ציוד חיטוי וניקיון לבתי הספר והגנים בתקציב כולל *של 850,000 ₪*  התוכנית תפעל לאורך כל השנה כולל רכישת חומרי חיטוי, חומרי ניקיון, שעות עבודה של מנקים וציוד מיגון לצוותים. 
בהצלחה לכולנו
גלעד גולדמן
מנהל מח' החינוך
היערכות גני הילדים
הנחיות אורחות חיים במוסד החינוכי גל ראשון מרץ 21-5-2020
דיווחים על בידוד וילדים חולים- 9/2020
קולות קוראים פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 2020
הנחיות מתקופה קודמת שונות ואתגים מהגל הראשון
כללי בריאות והיגיינה - הנחיות לניקיון מוסדות החינוך- 28-4-2020
היערכות מנהלית לחזרה לשיגרה
היערכות מערכת החינוך של באר יעקב מידע ואתרים בתחום הפדגוגי ולמידה מרחוק
למידה בזמן קורונה מודלים מהגל הראשון
היערכות לכנסים
מידע נוסף מערכת החינוך של באר יעקב בזמן קורונה- גני הילדים והחינוך המיוחד
יעדים בלמידה מרחוק עם התלמידים חינוך יסודי יהיו:


יציבות – לכל תלמיד יש מערכת לימודים שבועית ברורה שהוריו מבינים.

נוכחות – שיעור ההשתתפות בלמידה מרחוק זהה לשיעור הנוכחות בלמידה בשגרה.

קשר אישי – כל תלמיד מקיים קשר אישי רצוף עם דמות חינוכית מבית הספר.

קשר חברתי – כל תלמיד מקיים קשר מתמשך עם קבוצת בני גילו.

למידה – כל תלמיד לומד ומתקדם בתחומי הידע שנלמדים במסגרת הלמידה מרחוק.

מיומנויות – כל תלמיד מתקדם במיומנות של ניהול למידה עצמאית ואוריינות דיגיטלית.

חוסן – כל תלמיד מרגיש בטוח לשתף ברגשות ותחושות. תלמיד שחווה קשיים רגשיים ומשפחתיים מאותר ומקבל מענה טיפולי, אין ילדים מנותקים

שיתוף פעולה עם ההורים
חשוב שהצוות החינוכי יפעל ליצירת ערוצי תקשורת עם ההורים לשם יידוע, תמיכה והכוונה במידת

הצורך בדרכים שונות כדוגמת אספת הורים מקוונת – מפגש שיערך עם החזרה ללמידה. להלן הצעה

למתווה. מצ"ב נספח ג'.

חשוב שהצוות החינוכי ינחה את ההורים בדבר שמירה על סדר יום מאורגן ומסודר לילדיהם.

רצוי שהמשימות לעבודה עצמית יאפשרו גמישות בזמן ביצוע וגמישות באמצעים, כדי שיקלו בעומס על הרשת הביתית.

חשוב שמחנכת הכיתה תפנה להורי תלמידים שאינם משתתפים בעקביות על מנת לברר את סיבת אי

הנוכחות. במידת הצורך יש להיוועץ בגורמים מקצועיים נוספים.

חשוב לתת מענה מותאם לשונות בין המשפחות (שפה, מגזר, תרבות, לקויות, מידת פניות וכד'). בדרכי התקשורת והעברת המידע. מומלץ להעביר מידע מוקלט שיאפשר האזנה חוזרת של ההודעה ולאפשר דרכי התקשרות מגוונות.

צוות בית הספר יתחשב בסביבת הלמידה של התלמיד, ביכולת הוריו ובמצבם הרגשי והבריאותי לתמוך בלמידה מרחוק.

במידת הצורך ניתן להפנות הורים, המדווחים על קשיים במשפחה, או בניהול סדר יום עם ילדיהם, לליווי תמיכה והדרכה על ידי יועצות ביה"ס או פסיכולוגית חינוכית
הכשרת צוותי הוראה בזמן קורונה בזמן קורונה- כלים מתוקשבים
האתר של שני בר - כלי עבודה מעולים למורים- כדי להגיע לקישורים לחץ על התמונה
image
כלים דיגיטאלים ללמידה מרחוק
מודל SAMR עקרונות לטכנולוגיה מעצימה
image
פעילויות הפגה נוספות של באר-יעקב
קישורים לפעילויות העשרה נוספות
*
ריכוז פעילויות בזמן קורונה ברשויות אחרות
השאלת ספרים דיגטליים בספרייה העירונית
ספריה עירונית דיגיטלית 

קוראים יקרים, 

שמחים לבשר לכם כי מהיום תוכלו לקרוא ספרים דיגיטליים במחשב האישי, בטאבלטים ובסמארטפונים, בכל זמן ובכל מקום !

מוזמנים להנות ממגוון עצום של אלפי ספרים דיגיטליים לכל הגילאים, מז'אנרים שונים, של מיטב הוצאות הספרים. 

פנו לצוות הספרייה לקבלת קוד בטלפון 08-9281284 ,

או באמצעות המייל sifriya@b-y.org.il  או בהודעה בדף הפייסבוק הספרייה העירונית הציבורית באר יעקב.

קריאה מהנה!

מידע על מגוון פעילויות נוספות ללא עלות
דפי פעילויות לילדים וחוברות לצביעה
באר יעקב מנגישה פעילויות לקראת חופשת הפסח
סרטוני הנחיה לפעילויות הפגה - יצירה
סרטוני הנחיה לפעילויות הפגה - פעילות גופנית
סרטוני הנחיה לפעילויות הפגה -פעילות מדעים
קורסים ומשחקים דיגיטליים
חינוך מיוחד
הורים לתלמידים שעברו ועדת השמה ועם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, בגילאי 3 עד 21 וזקוקים לפתרון טכנולוגי לצרכי פנאי, תעסוקה וכניסה לסביבות לימודיות,  מוזמנים למלא את הטופס המקוון של עמותת "יד לילד המיוחד" שיוצאת במבצע חלוקת טאבלט אישי. שימו לב, למועצה אין קשר למבצע, מידע זה מוגש כשירות לציבור > https://forms.gle/M2R5AahnqtacNXK69 
מערך השידורים הלאומיים של משרד החינוך מגיל הגן ועד תיכונים גל ראשון
*
אתרי המידע של משרד החינוך- מערך השידורים בחירום
*
הדרכת הורים
עיקרון הרציפות
image
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456