באר יעקב תיק היערכות לחירום בחינוך-מכלול חינוך 2022 (מעודכן 3-5-2022)
תיק חירום2022 נתוני מעודכנים לשנת הלימודים תשפ"ב 3-5-2022 כולל מבנה ארגוני עדכני לאור כניסה למצב חירום של הרשויות המקומיות
עדכון 3-5-2022
מצורף מידע על מבנה מכלול חירום, עדכונים ישלחו בהמשך
מכלול חינוך חירום ישובי 12-5-2022
1- ראשי תאים
 
שם כתובות תפקיד נייד מדרג הזנקה
מנהלי מכלול החינוךגלעד גולדמןטשרניחובסקי 13 תל אביבמנהל מכלול חינוך052-3987908א
יגל מליק קלרההחרמון 18 באר יעקבמספר 2 מכלול חינוך050-5702250א
חינוך פורמלישרית אלזוןהסנונית באר יעקב יו"ר תא בתי ספר 054-4807522א
רחל חקאקרבי מאיר בעל הנס 6/15 באר יעקבמס 2 תא חינוך פורמלי 052-8891671ב
תא הסעותאסנת אבוטבולשדרות האלונים 5/28תא הסעות050-3012287ג
תא גני הילדיםורד אברהמוףקפלן 11/04 לודתא גני הילדים050-6500151ב
ביאטה זרבלייבשד יצחק רבין 06/22 מספר 2 גני הילדים052-4660133ב
שני פרידמןשוהם 14/09 באר יעקבמזכירת תא גני הילדים050-9456176ג
תא בתי הספרשפרה קוניוהדס 18/22 חולון תא חינוך פורמלי כולל תיכונים052-8608698ב
תא חינוך מיוחדרותי אליה קמל הנביאים 16 חולוןןתא חינוך מיוחד054-3237230ב
נירית בוארוןדן 38 באר יעקבמזכירת תא חינוך מיוחד050-4304013ג
תא קליטת עלייה ועולים ברוך בוגלה שדרות האלונים 4 באר יעקבתא עולים חדשים כללי 050-6859423ג
חינוך בלתי פורמלי מתנס בני לוישבעת המינים 18 מרכז שפרא תא  מתנס חינוך בלתי פורמלי  054-1581304ב
ירון אביב ברקת 8/01 באר יעקבמספר 2 בלתי פורמלי050-2030216ג
נעומי אהרון רח ברקת 06/30מזכירת תא מתנ"ס050-9100733ג
טלי אנקרי תלמי מנשה 39 באר יעקבמספר 2 תא מתנ"ס050-7778088ג
אלונה גואטההאורן 11 באר יעקבפעילות בלתי פורמלית ותיקים 050-5704151ג
קובי  יחזקאלברקת 8/01 באר יעקבאב בית מתנ"ס052-2955856ג
תא שמרטפיה גני מתחם הדקל


סיון ארץרבי מאיר בעל הנס 9/2 באר יעקבאחראית שמרטפיה 052-4522732ג
עוזרי תרצההשושנים 04/5שמרטפיה050-5529941ג
סיגל מועלםדוד הכהן 20/16שמרטפיה050-2886009ג
שולמית אליאסהורד 20 באר יעקבשמרטפיה054-8348588ג
מתקני קליטהפרי דנן דן 20 באר יעקבאחראית במכלול חינוך052-8244238ב
יגאל לויענתות ירושלים מנהל מתקן קליטה נווה נחום050-3558588ג
 מיכל אדריטיומקין 17 ראשון לציוןמנהלת מתקן קליטה צאלון050-7113239ג
ענת לוישלמה בן יוסף 18 באר יעקבמנהלת מתקן קליטה רמון054-6969829ג
תמר כהנה צבי הרלינג 19 באר יעקבמנהלת מתקן קליט סמינר לבנות052-7164829ג
חינוך- מידע לציבוראושרת אטינגריוספטל 42  בת יםנציגת חינוך במכלול מידע  לציבור050-4688818ג

מעודכן לחודש  מאי 2022
נתוני קשר ומידע מתעדכנים - טופס הכנסת נתונים
טופס עדכון נתוני התקשרות של עובדי מועצה בתחום החינוך - מח' חינוך , מתנ"ס ואחרים
סיכומי מפגש הכשרה בנושא חירום רעידות אדמה מיום 16-1-2019
היערכות לרעידות אדמה
פסח ומרכזי קלטה
היערכות תרגיל חירום
2- רשימת 19 בתי הספר 11 בבכלות מועצה : 7 ממלכתיים, 1 ממ"ד, 1 חנ"מ, 1 חרדי 1. תיכון . (לא בבעלות מועצה 7 בתי ספר)
image
בתי ספר: בית יעקב, רשב"י, מבנה הדרים, מבנים ביוענה זבוטנסקי, סמינר לבנות, ישיבות שאירית יוסף, נווה ארץ, גורדנה, ובית יעקב. וכן מספר גני ילדים כגון: גן אמנון וגנים נוספים בשכונות הותיקות של באר-יעקב.
מבנה ארגוני מכלול חירום בחינוך
מבנה בעלי תפקידים במכלול חינוך
יוסי מעודה קב"ט המועצה 050-6502007
יניב חמני 050-2305061
3-מכלול חינוך רשימת קשר מורחבת - 15-5-2022
 
מכלול חינוך מבנה ארגוני 15/12/2022

שם מלא של העובד/תתפקיד בחירוםתפקיד בשוטףנייד 
חינוך פורמלי טלפון (להוסיף 0)
גלעד גולדמןיו"ר מכלול חירוםמנהל מחלקת החינוך052-3987908
יגל מליק קלרהמספר 2 מכלול חירוםרכזת הסעים050-5702250
רננה מירלמספר 3קצינת מבצעים050-4569994
תא חינוך פורמלי ותיכון


שרית אלזוןתא חינוך פורמלי כולל תיכוניםקצינת ביקור סדיר054-4807523
רחל חקאקמס 2 תא חינוך פורמלי מזיכרה בחינוך052-8891671
תא בתי הספר


שפרה קוניו יו"ר תא בתי ספר קב"ס052-8608698
תא גני הילדים


ביאטה זרבלייבמספר 2 גני הילדיםמזכירת מזכירת גני הילדים 052-4660133
שני פרידמןמזכירת תא גני הילדיםמזכירת גני הילדים050-9456176
תא הסעות


אסנת איטבולתא הסעות ומנהלת "השועל"מזכירה במחלקת הסעות 050-2002114
תא חינוך מיוחד


אליה קמל רותיתא חינוך מיוחדמרכזת מערך החינוך המיוחד054-3237230
נירית בוארוןמזכירת תא חינוך מיוחדמזכירת מחלקת החינוך050-4304013
תא קליטה לחינוך


ברוך בוגלה תא עולים חדשים כללי- רכז עולים בחירום
 050-6859423
תא דוברות ותקשורת


אושרת אטינגרנציגת חינוך בדוברותרכזצ קידום נוער050-4688818
תא שמרטפיה גני מתחם הדקל- הדקל 2

סיון ארץאחראית שמרטפיה מזכירת גני ילדים052-4522732
עוזרי תרצהשמרטפיהמיקום מתחם הדקל050-5529941
סיגל מועלםשמרטפיהמיקום מתחם הדקל050-2886009
שולמית אליאסשמרטפיהמיקום מתחם הדקל054-8348588
תא אחזקה שירותי שטח למכלול חירום

ברק בנימין  מספר 1שירותי שטח למכלול חירוםאב בית גנים 053-7773444
חינוך בלתי פורמלי טלפון
יגאל לויתא חינוך בלתי פורמלי  מנהל מחלקת הנוער050-3558588
ירון אביב מספר 2 בלתי פורמלימנהל מחלקת הספורט 050-2030216
תא מתנ"ס


טלי אנקרי תא מתנ"ס
052-3356994
לינוי אלקייםמזכירת תא מתנ"סראש צוות מנהלה052-3905370
טלי אנקרימספר 2 תא מתנ"ס
050-7778088
שרה  קרןפעילות בלתי פורמלית ותיקים 
052-3461148
קובי  יחזקאלאב בית מתנ"ס
052-2955856
תא קלט בחירום


פרי דנן תא קלט בחירוםמנהלנית מחלקת החינוך 052-8244238
שירלי דרימנהלת מתנ"ס וקלט בחירוםמנהלת קלט בחירום בפועל058-4317017
קלט בחירום


יגאל לוימנהל קלט חירום נווה נחוםמהל תיכון עתיד נווה נחום050-3558588
מיכל אדרימנהלת קלט צאלוןמנהלת בית הספר צאלון050-6322626
ענת לוימנהלת קלט רמוןמנהלת בית הספר רמון054-6969829
תמר כהנאמנהל קלט סמינר לבנותמנהל תיכון סמינר לבנות 052-7164829
הרב בריקמןקלט סמינר
052-7642101
יעל רוזנברגקלט סמינר
052-7152663
מנהלות בתי הספר


רויטל     קורןסביוןסביון 050-667-4377
מיכל אדריצאלוןצאלון050-6322626
מורן שחרתלמיםתלמים054-638-3321 
גלית-גלדיס דוזליצמרות צמרות 052-3914738
מיכל דמתירשב"ירשב"י054-6289255
נועה חייטאמיריםאמירים054-4621176
מילכה מלכה רוזןמח ילדים אסף הרופאמח ילדים אסף הרופא052-2227220
צפורה הרציגב"י באר יעקבב"י באר יעקב050-4119269
יגאל לוימנהל מקיף עתיד נווה נחום
050-3558588
סיגל בז'המנהלת תיכון עתיד נווה נחום
052-6898982
רחל נפג'ימנהלת חטיבת נווה נחוםמנהלת חטיבת נווה נחום052-5916159
חגית סקנדרנימנהלת חטיבת חנה סנש
054-2222068
דניאלה אזואליסתורני אקדמי באר יעקב יסודי- יוכבדתורני אקדמי באר יעקב יסודי- יוכבד052-7838055
תמר כהנאתיכון דתי באר יעקב- סמינר (בוייר)תיכון דתי באר יעקב- סמינר (בוייר)052-7164829
בילה פרוכטרתיכון חרדי באר יעקב- בלה פרוכטרתיכון חרדי באר יעקב- בלה פרוכטר052-7642313
ורוניקה קופרמקיף ע"ש ז'בוטינסקי- ורוניקהמקיף ע"ש ז'בוטינסקי- ורוניקה08-6349469
תומר מנהל כפר יוענה

052-9451051
ציון בטיטותלמוד תורה באר יעקב- ציון בטיטותלמוד תורה באר יעקב- ציון בטיטו054-8808066
שמואל הלל דרבקיןישיבת שארית יוסףישיבת שארית יוסף08-9225708
נפתלי יצחק אורלנצ'יקישיבת פונוביץישיבת פונוביץ08-9150606
יגאל זהריו"ר מכלול פס"ח מנהל מחלקת נוער וצעירים052-3898323
נעמי אהרוןבלתי פורמלימזכירת מנכלית העמותה050-3113689
שירות פסיכולוגי - תחת אחריות מכלול אוכלוסיה נייד
דבי כהןיור תא שפח מנהלת שפח508756795
עופרה פרשטשפ"חפסיכולוגית545965483
גל לזרוביץ'שפ"חפסיכולוגית544925826
ענבל מוריהשפ"חפסיכולוגית בית ספר526327378
לילי דניאל ולקשפ"חפסיכולוגית בשפח544919214
אסתי הרצלשפ"חפסיכולוגית בהתמחות חינוכית549433111
מיכל גלעדשפ"חפסיכולוגית547397923
ליג'יה ויסשפ"חפסיכולוגיה556605550
מימי פרידמןשפ"חפסיכולוגית523517212
שרלוט רייסשפ"חמתמחה בפסיכולוגיה חינוכית548667252
4-ממוני ביטחון עבטים בבתי הספר
 
עבטים12/05/2022תאריךשם בית הספרנתוני תקשורת מלאים של עב"ט בית הספר: (נייד, טלפון במשרד, מייל אישי, כתובת בבית)שםניידתיק צלחתיק מתקןקליטה 
2018תלמים[email protected]רועי נגר 050-4526218

2018אילן רמוןדקלה וינוטל 054-8174880, [email protected], מאפו 10 ראשון לציון.דקלה וינטל054-8174880

2021צאלוןשירלי יצחק - נייד - 052-2447487,
מייל[email protected] ,
  כתובת - ציפור גן עדן 45 רמלה
שירלי יצחק 052-2447487

2021סביוןטל לנדמן   וולפסון 27/3 ראשון-לציון052-8461319          [email protected]טל לנדמן052-8461319

2018צמרות[email protected] אסתי אייזנברג053-2838031
08-85938825
2021אמיריםמיכל שטיין 052-8882303 ‏‪[email protected]‬‏שני עומר 054-2405982

2021בראשית ליזו לוגסי  [email protected]ליזו לוגסי 054-7872216

2021אסיףמילכה רוזן מנהלת מילכה רוזן052-2227220

2018אקדמידניאלה אזואלוס, 050-4142389, [email protected] הצבי 19 בני ברקריקי דוסינסקי 053-4111815

2018בית יעקב באר יעקברחל וניט 052-7669108, נויפלד 27 בני ברק, [email protected] רחל וינט052-7669108

2022אילנות [email protected]חלי בר 054-5968966

2021מקיף ב ע"ש חנה סנשירון פרסי-052-5358030    
 רכז ביטחון  [email protected]
ירון פרסי052-5358030

2021עתיד נווה נחום[email protected]עידו052-6225289

2018כפר הנוער "עתיד" על שם יוענה ז'בוטינסקי[email protected]IL.COMאנדריי  פושקין054-8038873

2018כפר הנוער "עתיד" על שם יוענה ז'בוטינסקימנב"ט הכפר- [email protected], באר יעקב דוד הכהן 12/15ארז זפרני050-4409502

2018תיכון דתי באר יעקב- סמינר ז'בוטיסקי 3      [email protected]יעל רוזנברג052-7642101

2021תיכון חרדי באר יעקב- פרוכטריפה טויטו 052-7642103 הגפן 7 יפה  טויטו052-7642103

2021תלמוד תורה באר יעקב[email protected]'ציון בטיטוב054-8808066

2018ישיבת פוניבז
קישורים לנושאים שונים
 
מבנה ארגוני
5-מבנה מכלול חירום מעודכן 12-5-2021
 
12/05/2022

תא אחזקה
יו"ר מכלול חירום מספר 1 - גלעד
דוברות- אושרת אטינגר
תא הסעות- אוסנת מחלקת אחזקה
משנה ליו"ר חירום מספר 2 -קלרה

יו"ר חינוך בלתי פורמלי - 3 בני  לוי

משנה חינוך בלתי פורמלי - ירון אביב 

 

 תא קליטה- ברוך בוגלה
חינוך פורמלי - שרית
בתי הספר - שפי
גני הילדים - ענת 
חינוך מיוחד רותי
שמרטפיה- סיוון
קלוט בחירום- פרי
מתנ"ס- בני לוי


רחל חקק-מס 2
דינה ארמיאס- מס 2
ביאטה מס 2
נירית בוארון מס' 2
עוזרי תרצה
יגאל לוי 2
טלי אנקרי- מס2


סיון


סיגל מועלם
מיכל אדרי
לינוי אלקיים


שני


שולמית אליאס
ענת לוי
שרה  קרן
יעל רוזנברג
קובי  יחזקאל


מנהלות בתי הספר 


1מורן שחר
תלמים


1ענת לוי
רמון


1רויטל  קורן
סביון


1מיכל אדרי
צאלון


1גלית-גלדיס דוזלי
צמרות


1מיכל דמתי אילנות
רשב"י


1נועה חייט
אמירים


1טל גנוסר
בראשית


1יגאל לוי
נווה נחוםסיגל בז'ה
נווה נחוםרחל נפג'י
נווה נחום


1חגית סקנדרני
חנה סנש


1מילכה מלכה רוזן
אסיף


1צפורה הרציג
בנות יעקב


1דיניאלה אזואליס
אקדמי


1בילה פרוכטר
תיכון חרדי


1תמר כהנא
סמינר


1ורוניקה קופר
יוענה זבוטנסקיסבטלנה
יוענה זבוטנסקי


1ציון בטיטו
תלמוד תורה


1שמואל הלל דרבקין
שארית יוסף


1נפתלי יצחק אורלנצ'יק
פונוביץ' 

מבנה ארגוני מכלול חירום
image
image
6-רשימת גנים ללא מקלוט והעברה מיום 12-5-2021
 
שם הגן מורכבות כתובת הגן מעבר גננת הגן נייד של הגננת איש קשר במקום הקלט ממד יש/אין
גן אמנון עיכוב רח' עוזיאל 38 גן תמר אולגה/ תמר 054-7636248  מיטל 052-5866316 אין
גן דרור עיכוב רח' אהוד מנור 3 מבנה אמירים הודיה 052-9519111 רעות מנהלת-0523389962 אין
גן עדי תקשורת רח' אהוד מנור 1 מבנה אמירים עדי 050-4445156 רעות מנהלת-0523389962 אין 
גן פשוש תקשורת אלונים 11 מבנה אמירים קרן 052-6182123 רעות מנהלת-0523389962 אין
גן נשר (ר"ד) תקשורת אלונים 11 מבנה אמירים מלכה 054-8402613 רעות מנהלת-0523389962 אין
גן פרפר (ר"ד) תקשורת אלונים 11 מבנה אמירים דסי 052-7653998 רעות מנהלת-0523389962 אין
מעונות רמת דוד (ר"ד)
אלונים 11 מבנה אמירים

רעות מנהלת-0523389962 אין
גן יהלום תקשורת רח' חרוד 1 גן טופז ערוגות אסתי 054-8467847 053-3182525 פריאל אין
גן אביב עיכוב רח' חרוד 1 יחידת הנוער  אייר/ ספיר 052-2655523 יגאל -052-3898323 אין
ברושים
ליד המתנ"ס מתנ"ס שלומית 050-2452179 שירלי דרי- 058-4317017 אין
זמיר 
אלונים 11 ממ"ד צאלון טל 050-9258887 מיכל אדרי- 050-6322626 אין
חב"ד-לוי יצחק
אהוד מנור ממ" תלמים חיה 054-5807702 מורן שחר- 0546383321 אין
גן חיה - חב"ד

אילנות צירי  052-8770678 דקלה- 050-7351125
גן טופז (ר"ד) תקשורת רח' ערוגות 3
פריאל 053-3182525
יש
גן תמר עיכוב רח' יהודה 1
מיטל 052-5866316
יש
חלוקת תפקידים והנחיות לפעולה
תא גני הילדים - ורד אברהמוב (מספר 2 ביאטיה)
תחום אחריות בחירום : גני הילדים, מעונות בחינוך הרגיל, המיוחד, הרשמי והבלתי רשמי
image
שמרטפיה - סיוון ארץ
תחום אחריות בחירום : הפעלת שמרטפיה לילדי עובדים כאשר מוסדות החינוך במועצה אינם פועלים. שיבוץ ילדי עובדים במערכת החינוך המגעים מישובים אחרים בהם מוסדות החינוך סגורים.
 
תא חינוך פורמלי -תיכונים שרית אלזון - מספר 2 רחל חקק
תחום אחריות בחירום : בתי ספר מכיתה א' ועד י"ב כלל בתי הספר בישוב רשמי ומוכר . היערכות ללמידה בחירום, הפעלת צוותי חירום (צל"ח) גיוס מורים מחליפים, הפעלת מערך למידה מרחוק בחירום דגש על תיכונים.
image
תא בתי ספר -שיפי קוניו
תחום אחריות בחירום : בתי ספר מכיתה א' ועד ו'  כלל בתי הספר בישוב רשמי ומוכר . היערכות ללמידה בחירום, הפעלת צוותי חירום (צל"ח) גיוס מורים מחליפים, הפעלת מערך למידה מרחוק בחירום דגש על חינוך יסודי.
image
*
תא חינוך מיוחד - מספר 2 נירית בוארון
תחום אחריות בחירום : כלל ילדי החינוך המיוחד בחירום בישוב ומחוץ לישוב מגיל גן ועד י"ב, הפעלת חלופות במידה ואין הסעות.
image
 
תא מרכז קליטה פרי דנן - מספר 2 יגאל לוי
תחום אחריות בחירום : הכשרה והכנת 4 בתי ספר (רמון, צאלון, סמינר ותיכון נווה נחום) כמרכזי קליטה בחירום. אימון הצוותים והכשרתם לתפעול קלט בחירום . (תפעול בזמן חירום באחריות מכלול אוכלוסיה)
תא חינוך בלתי פורמלי - בני לוי מס' ירון אביב
תחום אחריות בחירום : הכשרה , ניהול ותפעול מערך החינוך הבלתי פורמלי בחירום כולל מתנ"ס, פעילות הנוער, הספורט והתרבות במועצה (כולל תרבות תורנית), הפעלת מתנדבים בני נוער והכשרתם
image
image
*
תא מתנ"ס- יגאל לוי, מס' 2 טלי אנקרי
מתנ"ס

מתנ"ס

תחום אחריות בחירום : הפעלת המתנ"ס בחירום על כל שלוחתיו כולל פעילות הספורט, חוגים, צהרונים והתרבות במועצה (כולל תרבות תורנית), הפעלת מתנדבים והכשרתם
 
תפקיד מנהל מוסד חינוכי בחירום
image
דוברות - אושרת אטינגר
תחום אחריות בחירום : הפעלת מערך הסברה בתיאום מכלול מידע לציבור כולל הדרכת הורים, הפקה והנגשה של מידע חיוני בתחום החינוך בחירום.
כותרת ראשית
קב"ט
image
 
הסעות - איילה רוזנברג
image
שפ"ח
image
7-רשימות קשר גננות גני עירייה בלבד (לא כולל מוכר ולא רשמי)
 

מתחםשם הגןסמל מוסדזרםכתובתמס' טלפון בגןגננתטלפון
1תלמי מנשהורד- טרום חובה300582ממלכתיאליהו 108-9242965אורית שילר050-8822219
2
צבר-טרום חובה464297ממלכתיאפרים קישון 108-8683651דורין שריקי050-2916480
3ארז -חובה372441ממלכתיאפרים קישון 108-9236527איילת טסה052-2681844
4דקל-חובה319921ממלכתיאפרים קישון 108-9157791שרית סבן050-6936920
5רגבי אור ח -חובה535666ממלכתי חרדילאה גולדברג 108-9510766מזל בוגיוב054-4399042
6אלון-חובה45730ממלכתיאהוד מנור 308-9573219דורין פרייברג050-4497007
7אורן-חובה452722ממלכתיאהוד מנור 308-9573217מאיה בארי050-6410221
8אקליפטוס-חובה464289ממלכתיאהוד מנור 308-9573218דלית לסרי052-5647575
9דולב-טרום חובה372367ממלכתיאהוד מנור 308-6212584סיגלית אלמוג050-6992433
10זית-טרום חובה417949ממלכתיאהוד מנור 308-6212583ישראלה טיבי052-2529138
11שקד-טרום חובה 356709ממלכתיאהוד מנור 308-6212581חלי אזולאי053-6210216
12דרור- טרום חובה536383חנ"מאהוד מנור 308-9575343הודיה מעודה052-9719111
13עדי-חובה417923חנ"מאהוד מנור 3
עדי050-4445156
14לוי יצחק-טרום חובה628875ממלכתילאה גולדברג 108-9513331יהודית בקרמן054-9763515
15יוסף-חובה654780

08-6595963חיה כלב054-5807702
16תלמי אור-טרום חובה528323ממלכתילאה גולדברג 1
שולי בלמס052-7116748
17אגוז-חובה536573ממלכתילאה גולדברג 108-8616582רותם שיטרית050-9621191
18ותיקהברושים-חובה300608ממלכתיהחבצלת 108-9282282שלומית פינקל050-2452179
19רימון-טרום חובה183004ממלכתיעוזיאל 1308-9202924אורנית עטר052-4334469
20אמנון-חובה464305חנ"מהרב עוזיאל 38
אולגה054-7636248
21תמר-חובה 336917חנ"מיהודה 108-9282611מיטל דדוש052-5866316
22גני מנחםהדס-חובה334425ממלכתיערוגות 308-9578682מירב בינוליאל052-8708822
23אתרוג-חובה372458ממלכתיערוגות 308-9578681לירז סגאוקר050-6840584
24תאנה-טרום חובה300509ממלכתיערוגות 308-9578684טובי דרורי050-8822959
25גפן-טרום חובה525527ממלכתיערוגות 308-9183134שרית ותארי050-8781719
26שוהם 13אביב-טרום חובה 628131חנ"מחרוד 1
ספיר052-2655523
27ליכטנשטייןסיגלית-חובה464230ממלכתיליכטנשטיין 108-9572662שיר עוזרי050-4305280
28חמניה-טרום חובה620948
ליכטנשטיין 1
שרי שמואל054-8413570
29נקר-חובה 464271ממלכתיליכטנשטיין 108-9572664רותם פירוזה שוש אייזנברג052-6787348
30עפרוני-טרום חובה452797ממלכתיליכטנשטיין 108-9572661חלי טייאר054-7796294
31נחליאלי-טרום חובה300616ממלכתיליכטנשטיין 108-9572660נוי רווח054-5670967
32אלוניםפשוש-חובה536433חנ"מש"ד האלונים 1108-9575342קרן חסיד052-6182123
33לשםתות-חובה536565ממלכתילשם108-9257513אביטל מלאך052-2875857
34פטל-חובה536557ממלכתילשם108-9257490מיטל דדון052-3704608
35סביון-טרום חובה372433ממלכתילשם108-9257516מיכל חג'בי050-8224907
36חצב-טרום חובה417824ממלכתילשם 108-9257287ניצן קולבסקי050-9905556
37סחלבטרום חובה 417881ממלכתילשם108-9257848שירלי אבקסיס050-2570459
38ניצן-חובה619734ממלכתילשם1איןענת חודפי053-3315501
39שוהם 15שלדג-חובה 568501ממלכתישוהם 1508-6648757שרה חיטמן050-6790769
40סנונית-חובה 568527ממלכתישוהם 1508-6649921כרמית רביבו054-5900124
41צופית-טרום חובה 568493ממלכתישוהם 1508-9334975רותם דניאל050-2975859
42ינשוף -טרום חובה 577213ממלכתישוהם 1508-6404091טל גואטה חל"ד/ הדס ישראלוב050-9528887
43שקנאי-טרום חובה 577205ממלכתישוהם 1508-6404090יונית לוי052-6762188
44ברבור-חובה 577171ממלכתישוהם 1508-9562101אתי שמיר050-8233375
45שוהם 17חיה-חובה 628891ממלכתי דתישוהם 21איןצירי פרידמן052-8770678
46גלבוע-חובה 417873ממלכתישוהם 17איןלורן בן ברוך052-6463631
47בשור טרום חובה 619791ממלכתישוהם 1708-6832788דברת בן ישי052-2749668
48תבור-טרום חובה619767ממלכתישוהם 1708-6870938מור פזרקר052-6241200
49אילון-טרום חובה 619718ממלכתישוהם 17איןספיר בר חיים052-4000694
50ברקן-חובה 619742ממלכתישוהם 17איןסיוון ביטון052-6848082
51שניר-חובה 628123ממלכתישוהם 17איןדפנה דואק052-8547133
52כרמל-חובה628115ממלכתישוהם 17איןאביטל חומרי050-8471181
53חרמון-טרום חובה 525550ממלכתישוהם 1708-6870946טלי לגזיאל050-2284431
54שוהם 7רקפת-חובה 300491ממלכתי דתישוהם 708-9775107הדסה אוסטר054-6545985
55רותם-טרום חובה 654129

08-6637652נוי יצחקוב050-2556912
56חרצית-חובה 417907ממלכתי דתישוהם 708-6572935רויטל כלף052-4572381
57יערה-טרום חובה 568535ממלכתי דתישוהם 708-6639753חיה זקהיים052-7432818
58שוהם 9כינור-טרום חובה 452755ממלכתישוהם 908-6146772נועה שמרית052-8446829
59חצוצרה-חובה 335976ממלכתישוהם 908-6165336בר אורליק/ איילת מטטוב054-2190771
60מנחם-טרום חובה 628883ממלכתישוהם 9
מוסי גינזבורג052-8099770
61חנה-טרום חובה 639864ממלכתי דתישוהם 908-6117818נחמה קדוש058-4307709
62אודםפלמינגו-חובה 568485ממלכתיאודם 208-6238155דקלה גואטה058-7794559
63אנפה-חובה 568469ממלכתיאודם 208-6232509נירה ארד052-5777084
64שחף-טרום חובה 568519ממלכתיאודם 208-6321603רדה שלומי050-9949942
65חסידה-טרום חובה 571554ממלכתיאודם 208-6314572אלינור שוורצמן050-8448389
66ברקתתלתן-טרום חובה 464248ממלכתיברקת 1208-6676660צליל משולם052-5642464
67צוף-חובה 619726ממלכתיברקת 1008-6676661להיא עופר054-2189470
68סיתוונית-טרום חובה 577189ממלכתיברקת 1008-9956377תמר בן ברוך052-7335311
69לוטם-טרום חובה 577197ממלכתיברקת 1008-9192942נגה אמיתי052-3368317
70צפצפה-חובה 525535ממלכתיברקת 10איןעדיאל פרייאנטי054-4477657
71דקליסמין-חובה 356717ממלכתידקל 208-9223705סיון עטר050-6443232
72סייפן-טרום חובה 464255ממלכתידקל 208-9223708אורית שגיר052-2992334
73יקינטון-טרום חובה 356725ממלכתידקל 208-9223695נופר קציר052-8880281
74לילך-חובה 417816ממלכתידקל 208-6210479ליאת שרעבי052-6134186
75נורית-חובה 452789ממלכתידקל 208-6210480רינת טראב052-3371129
76כלנית-טרום חובה 372359ממלכתידקל 208-6210478עינב גראשי052-9519993
77ברושכרכום-חובה  464263ממלכתיהברוש 108-6287958הילה פיין054-2353425
78נרקיס-חובה 372425ממלכתיהברוש 108-6621467מיכל עזיז052-3901172
79חבצלת-חובה 452771ממלכתיהברוש 108-6287896ריקי צנעני052-2905800
80נופר-טרום חובה 417956ממלכתיהברוש 108-9454830אורטל מנדלסון050-7800075
81מרגנית-טרום חובה 417931ממלכתיהברוש 108-9430859לניר אשר050-3955569
82דפנה-טרום חובה 525543ממלכתיהברוש 108-6696242מורן דמרי050-6594647
רשימות קשר
נוהל פינוי מבנים יבילים של גני הילדים בחירום
נוהל מעבר משגרה לחירום
image
מתקני קלט בחירום
מתקני קלט נועדו לקלוט בישוב אוכלוסייה שאיבדה מקום מגורים. צוות בית הספר אמור לעבור הכשרה לניהול המתקן המויעד לקלוט אוכלוסייה מפונה מאזורים פגועים
image
כותרת ראשית
היערכות עדכון נתונים שנת 2018 20-10-2018
מעבר משגרה לחירום
היערכות לקראת מצב חירום סיום מפגש עם ענת טל מיום 17/10/2018
נוהל שחרור תלמידים – נמצא להורדה באתר זה 
מעבר משגרה לחירום- נמצא להורדה
עדכון נתונים לשעת חירום- נמצא בשאלון מצורף בדף זה
ריענון רשימות כ"א – של צוות חירום - נמצא לביצוע בדף זה 
מתנדבים לחינוך – לגייס רשימת מתנדבים בחירום (לשעבר אנשי חינוך) - טרם בוצע
לארגן את מוקד ההפעלה (הכנת המכלול לפעילות).- עזרי שליטה ויומן אירועים, עדכון תיק מכלול
תרגול עובדים למקלט קרוב (לעדכן את הצוותים )- מקלט חטיבה- בתהליך.
ציוד ווסט עם השם חינוך – אמצעים לחירום עם השם (קלרה עם פרי) בתהליך.
רשימת בני נוער מתנדבים (כיתה י"א) שליחים באחריות יגאל בביצוע.
עדכון משרד החינוך – בנושאים השונים - מבוצע 
הכנת דו"ח- סטטוס לראש המועצה מבוצע 
ריענון תכנית לימודים בחירום כולל קבלת דו"ח סטטוס , היערכות לתוכנית לימודים גמישה בביצוע.
הכנת תלמדי י"א י"ב להתנדבות- יגאל עם יהל
היערכות שפ"ח – מכלול רווחה, - ד"ר דבי כהן דבי כהן
היערכות לתרגילים לקראת חירום, קבלת הנחיות . – במידה ויש עדכונים- בביצוע
עדכון מכלול מידע לציבור- אופן התנהלות של מערכת החינוך במידת הצורך
היערכות לפתיחת מרכזי קליטה (רמון)- בנחיות באתר 
התחלת התארגנות לפתיחת שמרטפייה לילדי עובדים שירלי  (ברמון)- הנחיות באתר 
רשם גלעד
חזרה לקראת תרגיל חירום
פריסת מתקן קליטה בחירום
מוכנות לחירום
סרטון הדרכה מספר 2 לקראת תרגיל חירום 3-1-2019
סרטון מהתרגיל
image
מכלול חירום בחינוך
תרשים מרכז הפעלה
image
ד' מבנה המכלול ואגונו
image
image
ה' מכלול חינוך ותפקידו
image
image
image
1- סדר פעולות משגרה לחירום- זמן יקר
image
2- סדר פעולות בזמן אירוע
image
שעות פעילות ועזרי מטה
image
image
image
תרגיל חירום 2016

סיכום והחלטות מתרגיל חירום מכלול חינוך

התקיים ביום 18-9-2016

משתתפים: סרן קרין קביטקה – קצינת רשויות נפת שפלה, אופיר עקיבא- קצין הצלה- מלכה בן זקן מרכזת תחום חירום בחינוך באר-יעקב מטעם משרד החינוך, רותי דריהם – מנהלת מחלקת הרווחה, גלעד גולדמן – מנהל מחלקת החינוך.

סיכום :

מתנדבים – פיתוח מערך מתנדבים נוער בחירום בשיתוף חינוך, רווחה ויחידת הנוער.

הכשרה לכיתות י"א- ביצוע הכשרות סער עבור בני נוער בבאר יעקב (אף שלומדים מחוץ לישוב)

הכשרה לכיתות י' – עוברים בבתי הספר.

תרגיל הכנה לקראת תרגיל חירום - ביצוע תרגיל הכנה באחד מבתי הספר לקראת תרגיל חירום ביום 14/2/2016

חינוך חרדי- קבלת סיוע לעבודה עם החינוך החרדי בחירום בבאר-יעקב.

יום השתלמות למכלול חירום – הבקשה לקיים יום עיון למכלות חינוך בסיוע של קרין ואופיר עם מנהלות בתי הספר וצוותי החירום בבאר יעקב.

תכנית עבודה שנתית בחירום – המטרה לבנות תכנית עבודה והכשרות שנתיות לתחום החירום.

 

 

סרן קרין קביטקה קצינת רשויות נפת השפלה

054-7919515

[email protected]

 

אופיר עקיבא

קצין חילוץ

052-3575312

[email protected]

 

סרט התנדבות בני נוער בחירום
נוהל הפעלת שמרטפיה
תיק צל"ח בית ספרי
ארגון מתנדבים ובני נוער בחירום
התערבות במצבי חירום
קלט חירום על המידע
חירום בחינוך המיוחד
הכנת תיק חירום ישובי - באר יעקב 2016 (לביצוע עד סוף השנה)
21-12-2015 (עדכן מיום 5-2-2016) עדכון מיום 27/9/2016
 
בהתאם לנחיות משרד החינוך ופיקוד העורף יש להשלים הכנת תייק חירום ישובי - באר יעקב באופן מידי. על כל גורם במערכת האחריות למלא את הנתונים הנדרשים בתיק בהתאם להנחיות המצורפות. לשאלות ניתן לפנות לגלעד 0523-987908.
 
לרשותכם כל המידע והחומרים הנדרשים להכנת הנתונים תיק חירום ישובי והעברת הנתונים למחלקת החינוך. האחריות מחולקת לפי תחומים- בתי ספר, גני ילדים, חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי, (מתנ"ס ונוער) ,חינוך פנימיתי (יוהנה+סמינר) ורווחה. את הנתונים יש לרכז לגבי כלל מוסדות החינוך בישוב ללא קשר לבעלות.
 
מצורף קישור גיליון אקסל הכולל את כל הטבלאות שיש למלא כולל חלוקת אחריות-(מי מלא מה..).
 
עבור בתי הספר מצורף גם קישור לשאלון קצר לריכוז נתונים 
 
נירית בוארון וקלרה - ירכזו את המידע של בתי הספר כולל פרק ו' בחוברת הנחיות : קליטת אוכלוסייה מפונה במצבי סיכון וחירום בבי"ס. וכן את טבלאות התקשרות. לצורך כך ישלח שאלון פרטים אותו בתי הספר נדרשים למלא - ראה קישור מצורף (גם בהמשך)
 
נתונים על פנימיות יש לקבל מהנהלת יוהנה ומהנהלת הסמינר 
 
סיוון ואילנה - ירכזו את המידע של גני הילדים
 
שרית אלזון ודבי כהן  - תרכז את המידע של החינוך המיוחד 
 
ריקי בן ישי - תרכז את המידע על מעונות היום
 
שירילי דרי ומנהלת יחידת הנוער  ירכזו את המידע בנושא חינוך משלים ונוער  (כולל מילוי כל הנתונים בפרק ד' במסמך ההנחיות שעוסק בנושא : הפעלת בני נוער ברשות המקומית במצב חירום
 
יש להוריד את קובץ האקסל, ואת מסמך ההנחיות (WORDׂ) למלא את הטבלה הרלוונטית, ולהשיב למחלקת החינוך את החומר המעודכן .
 
 
חלוקת תפקידים למילוי הטבלאות האקסל (עדכון בעלי תפקידים ברווחה -ריקי בן ישי, במתנ"ס שירלי דרי מנהל יחידת נוער יגאל זוהר במקום בשמת, בחינוך ענת שאואר , אריק זורגר במקום בן אור פרץ, שירלי דרי במקום סמדר הרשקוביץ)
image
קישורים
בתי הספר לגביהם יש לעדכן פרטים לתיק חירום
image
קישורים
רשימת קשר לחירום
משטרה- 100               קב"ט מועצה יוסי מעודה  - 050-6502007
 
עזרה ראשונה - 101 ,    כיבוי  אש 102 ,   מוקד מועצה (106) - 08-9281082 , 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
חירום מל"ח וצל"ח
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Google Plus
Website
בהצלחה לכולם