גיליון מס' 6
פברואר 2020 - אדר תש"ף

אנשים טובים באמצע הדרך
 
אנשים טובים מאוד
 
אנשים טובים יודעים את הדרך
 
ואיתם אפשר לצעוד

 
איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר
 
איש אחר יצמיח יער במורדות ההר
 
ואישה טובה אחרת, אם יהיה קשה
 
רק תצביע אל האופק ותבטיח ש -

 
וממש כמו צמחי הבר הבודדים
 
הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים
 
הרקיע מתבהר, וכבר אפשר לראות
 
אנשים על אם הדרך מחכים לאות


(נעמי שמר)

Facebook
Instagram/
Website