גיליון מס' 5
ינואר 2020 - שבט תש"ף

פקחתי את עיני, היה אז חודש שבט,
 
ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת
 
ותכלת השמיים וענן יחיד
 
וראיתי -
 
את ההר הירוק תמיד.
 


(יורם טהרלב)
Facebook
Instagram/
Website