גיליון מס' 2
אוקטובר 2019 - חשוון תש"ף
כל שנה מתחילה, בסימן שאלה
כתינוק המודד צעדיו.
כמו זריחה מתגלה, על כנרת כחולה
אחרי החגים יתחדש הכל.
יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר, העפר, המטר והאש
גם אתה, גם אתה, תתחדש.

(נעמי שמר)
Facebook
YouTube
Instagram/
Website