גיליון מס' 4
דצמבר 2019 טבת תש"ף

את הגשם תן רק בעיתו,
 
ובאביב פזר לנו פרחים,
 
ותן לנו לשוב ולראותו  -
 
יותר מזה אנחנו לא צריכים 
 

(אבי קורן)
 
Facebook
Instagram/
Website