גיליון מס' 7
מרץ 2020 - ניסן תש"ף

הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה,
 
ללא הגדרה וללא פשרה,
 
איבדתי גובה וקצת הכרה,
 
חשבתי אולי בכל זאת הגדרה,
 
שתתן תשובה חד משמעית וברורה - 

ונקרעתי על זה...
 
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. 
 
 

(מאיר אריאל) 

Facebook
Instagram/
Website